Odišiel Peter Valček (8. 3. 1955 – 5. 1. 2019)


(11. 01. 2019)
  • V literárnom prostredí pôsobil počas celého svojho profesionálneho života ako prozaik, esejista, publicista, autor literatúry faktu a naposledy ako vysokoškolský pedagóg. V období svojho pôsobenia v Literárnom informačnom centre sa systematicky venoval výskumu čítania a zanietene zostavovaniu slovníkov literárnej teórie. Pri tejto práci využil svoje široké vedomosti z domácej aj svetovej kultúry.

    Česť jeho pamiatke!