Vyšiel prvý zväzok Dejín slovenského divadla


(11. 01. 2019)
  • Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo do roku 1948 je už v predaji. Do života ju jej vydavateľ Divadelný ústav uvedie na slávnostnej prezentácii vo štvrtok 31. januára 2019 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti jej autorov.

    Vydanie prvej časti Dejín slovenského divadla Divadelným ústavom je vyvrcholením niekoľkoročnej práce kolektívu renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením profesora Vladimíra Štefka. Dejiny slovenského divadla majú ambíciu byť komplexným a syntetizujúcim dielom. Ani do objemných dvoch kníh dejín slovenského divadelníctva síce nebolo možné vtesnať všetky udalosti, premiéry, festivaly, všetky osoby a osobnosti či divadlá rovnakým dielom, ide však o výber toho najpodstatnejšieho z éry slovenského profesionálneho divadla.

    Prvý zväzok poskytuje koncentrovaný a prehľadný obraz o vývinových tendenciách slovenskej divadelnej tvorby na profesionálnych javiskách do roku 1948, je zachytený na primerane charakterizovanom spoločenskom pozadí a podaný v dejinných súvislostiach. Druhý zväzok Dejiny slovenského divadla II. (1949 – 2000) plánuje Divadelný ústav vydať v roku 2020.

    Slávnostná prezentácia publikácie Dejiny slovenského divadla I. sa uskutoční 31. januára 2019 o 17.00 hod. v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave s účasťou autorov publikácie. V programe budú účinkovať Bratislava Hot Serenaders a Milan Lasica, moderovať bude Lucia Hurajová.