Uvedenie prvého zväzku Dejín slovenského divadla


(31. 01. 2019 - 31. 01. 2019, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Bratislava
  • Viac o podujatí

    Dlho očakávaná publikácia komplexne pokrývajúca slovenské divadlo do roku 1948 Dejiny slovenského divadla I. bude uvedená do života jej vydavateľom (Divadelný ústav), ktorá bude predstavená na slávnostnej prezentácii v Štúdiu 12 na Jakubovom námestí 12 v Bratislave za účasti jej autorov.