Villa Zerna 2019


(12. 02. 2019 - 12. 02. 2019, 00:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  LK PoeMa, Obecná knižnica a Obecný úrad v Hornom Srní

  vyhlasujú

  6. ročník literárnej súťaže

  Villa Zerna 2019

  Podmienky súťaže:

  Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci ZŠ, študenti VŠ a dospelí zo Slovenska, s prácami, ktoré doteraz neboli publikované a ani ocenené v iných súťažiach.

  Súťažný žáner: Poézia/Próza – tematicky voľné

  Počet prihlásených prác:

  Poézia – maximálne 3 práce od jedného autora, (vo formáte docx, doc, txt)

  Próza – maximálne 2 práce, pričom maximálny rozsah jednej práce – 3 normostrany

  (normostrana =1800 znakov, vrátane medzier, Times New Roman, alebo Arial, veľkosť 12, dvojité riadkovanie, vo formáte docx, doc, txt)

  Vo všetkých prácach treba uviesť: meno a priezvisko autora, dátum narodenia, presnú adresu, e-mail, č.tel., u žiakov a študentov aj adresu školy a ročník.

  Práce je potrebné poslať e-mailom na: poemahornesrnie@gmail.com

  Súťaží sa v 4 vekových kategóriách:

  1.      Žiaci ZŠ 3 -5 ročník

  2.      Žiaci ZŠ 6-9 ročník

  3.      Študenti SŠ

  4.      Dospelí nad 20 rokov a študenti VŠ

  Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorú vymenuje vyhlasovateľ súťaže. Udelené budú tri ceny v každej kategórii, cena starostu obce Horné Srnie a čestné uznania podľa rozhodnutia poroty. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční v mesiaci máj 2019. Ocenení súťažiaci budú pozvaní písomne, alebo mailom. Uzávierka súťaže: 12. február 2019Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013