Kniha Horného Považia 2018


(22. 01. 2019 - 28. 02. 2019)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Viac o podujatí

  Heslo súťaže "nominuj – hlasuj – vyhraj"

  Podmienky súťaže:

  Aké knihy môžu byť nominované do súťaže?

  • Knihy, ktoré boli vydané v roku 2018 a sú späté s regiónom Horného Považia tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

  • Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.

  • Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.

  • Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

  Kto môže nominovať knihu?

  čitateľská verejnosť, autori, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci, distribútori kníh.

  • Ako nominovať?

  Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. Nominačný list je potrebné doručiť osobne, faxom, poštou alebo mailom na adresu knižnice.

  • Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.

  • K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.


  • Dôležité termíny súťaže:

  Termín odovzdania nominácií je od 22. januára do 28. februára 2019.

  • Hlasovanie bude prebiehať od 1. marca do 4. apríla 2019.

  • Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 23. apríla 2019 o 16.00 hod.


  • Súťažné kategórie:

  Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:

  1. kategória: beletria

  2. kategória: odborná literatúra

  • Kde nájdete nominované knihy?

  Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na internetovej stránke knižnice a  Žilinského samosprávneho kraja a v čase od 1. marca do 4. apríla 2019 vystavené v knižnici.

  Kto rozhodne o výsledkoch súťaže?

  O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov. Hlasovanie bude možné realizovať po uzávierke nominácií v čase od 1. marca do 4. apríla.

  • Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnom  týždenníku MY Žilinské noviny, alebo si ich záujemcovia môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici a na jej pobočkách.

  • Verejnosť môže hlasovať aj prostredníctvom on line hlasovacieho lístka na web stránke knižnice.

  • Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe v druhej kategórii (odborná literatúra).

  • Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.

  Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.

  • Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, alebo uverejnený v týždenníku MY Žilinské noviny.

  • Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, alebo faxom.

  Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha Horného Považia 2018.

  Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, predplatné týždenníka MY Žilinské noviny, zápisné v Krajskej knižnici v Žiline na 365 dní.

  Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.

  Hlasovacie lístky budú po skončení súťaže skartované za účasti trojčlennej komisie.

  Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti a v prípade účasti knižnice na knižnom veľtrhu Bibliotéka aj priestor na tomto medzinárodnom podujatí.

  Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Žilinského kraja bude zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Žilinského samosprávneho kraja.


  Termíny putovnej výstavy:

  1. Krajská knižnica v Žiline 15.05.2019 - 20.06.2019

  2. Turčianska knižnica v Martine 01.07.2019 - 22.07.2019

  3. Oravská knižnica A. Habovštiaka 01.08.2019 - 22.08.2019 v Dolnom Kubíne

  4. Liptovská knižnica G.F.Belopotockého 02.09.2019 - 23.09.2019 v Liptovskom Mikuláši

  5. Kysucká knižnica v Čadci 01.10.2019 - 22.10.2019

  Kontakt:

  Poštová adresa: Krajská knižnica v Žiline, Ul. A. Bernoláka 47, 011 77 Žilina

  Tel. : 041/72 327 45, 041/72 330 90

  Fax: 041/72 327 65

  www. krajskakniznicazilina.sk

  https://www.facebook.com/krajskakniznicazilina

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013