Literárne informačné centrum vydalo novinku Druhá moderna


(28. 01. 2019)
  • Reprezentatívna knižná publikácia slovenskej modernistickej prózy medzivojnového obdobia. V jednom zväzku prináša prózy publikované v časopisoch Svojeť, Mladé Slovensko a i., ako aj vydané knižne v dvadsiatych rokoch 20. storočia, niektoré s oneskorením. Vo viacerých prípadoch ide o verejnosti nedostupné či ťažko dostupné tituly. Antológia predstavuje syntézu toho najlepšieho, čo v moderne medzi rokmi 1920 – 1930 na Slovensku vzniklo. Zostavovateľ Michal Habaj okrem záverečnej štúdie Druhá moderna doplnil tento výber o komentáre a vysvetlivky k jednotlivým prózam a krátke portréty autorov: Janko Alexy, Tido J. Gašpar, Ján Hrušovský, Ivan Horváth, Gejza Vámoš, Ivan Minárik, Kvetoslav Urbanovič, Milan Thomka Mitrovský, Štefan Letz, Ján Poničan, Jarko Elen, Vlado Wagner, Ervín Holéczy a Imro Frits.

    Michal Habaj, zostavovateľ a autor štúdie, na svojom Facebookovom profile píše: "Kniha, na ktorej som sa asi najviac narobil. Chvíľami som už aj ľutoval, že som si túto prácu vymyslel, ale výsledok nakoniec stojí za to. Vďaka patrí Literárnemu informačnému centru, že túto edičnú ponuku odo mňa prijali, tak si knihu kúpte, nie je určená iba odborníkom a študentom literatúry, ale každému, koho zaujímajú dejiny modernej slovenskej literatúry a fenomény moderny a oneskoreného fin des siècle, tak ako sa prežívali a písali na Slovensku v dvadsiatych rokoch 20. storočia. Od môjho pôvodného návrhu 1000 stranového výberu a následnú ponuku vydavateľa na 250 stranovú publikáciu nakoniec zostal kompromis 500 stranovej antológie, ktorý sa ukázal ako optimálny. Nie je tam, samozrejme, všetko, čo by tam mohlo byť, ale v tejto podobe antológia predstavuje reprezentatívny výber slovenskej prozaickej moderny poprevratového desaťročia, ktorý je navyše aj čitateľsky únosný. Druhá moderna bol termín a syntetizujúci literárnohistorický fenomén, s ktorým som prišiel vo svojej dizertácii na Ústave slovenskej literatúry SAV pred dvadsiatimi rokmi pod školiteľským vedením Milana Šútovca a dnes túto kapitolu pre seba konečne symbolicky uzatváram touto peknou a verím že aj čitateľsky atraktívnou antológiou s komentármi, vysvetlivkami, portrétmi autorov a záverečnou štúdiou."

    Knihu si môžete objednať tu.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013