Slovenský komiks Uletenci


(31. 01. 2019)
  • V priestoroch Goetheho Inštitútu bol predstavený slovenský komiks Kataríny Marinovej, Daniely Krajčovej a Kataríny Fajnorovej Uletenci, spracovávajúci päť príbehov cudzincov, ktorí našli domov a bezpečie na Slovensku. Titul vznikol pomocou crowfundingu (financovaný projekt na základe verejných donácií určitej sumy na internete) a s podporou občianskeho združenia Ligy za ľudské práva.

    Katarína Marinová (text) a Daniela Krajčová (kresba) v rámci diskusie k titulu porozprávali nielen o tom, aké miesto v ich živote zaujal komiks ako forma umenia, ale hlavne o tom, ako vnímali a vnímajú tému utečenectva či ako aktívne participovali na práci s utečencami (trojmesačný edukačný projekt Malá škola). Debaty sa zúčastnili aj dvaja hrdinovia knihy, ktorí hovorili o svojich osudoch, ale aj o tom, aký majú pohľad na ich príbehy spracované v komiksovej podobe.

    V Uletencoch sa tak tematizuje dotyk veľkej migračnej krízy na príbehoch Simona, Naimy, Faisala, Khadra, Mohammeda, pri ktorých sa autorky rozhodli ich zobraziť nie cez striktnú biografickosť osudov hrdinov. Cieľom bolo dodržať vo väčšej či menšej miere pocit autentickosti a pravdivosti a pridať k nim problémy, ktoré momentálne riešia na Slovensku. Dokumentárnosť sa tu tak podľa autoriek spája či už so zakrytou minulosťou postáv, humornými príhodami, žartami, alebo dobrodružstvami. V komiksových príbehoch utečencov (určených predovšetkým pre deti a mládež) tak majú ambíciu zachytiť dôraz na priateľstvo, odchod z domoviny (Sýria, Somálsko) a vzťahy s rodinnými príslušníkmi či spomienky na súrodencov a detské hry.

    Uletenci sa tak zdajú ako relevantný príspevok k aktuálnej spoločenskej situácii vo vzťahu k deťom a mládeži v pútavej forme komiksu, ktorý, ako sa v súčasnosti čoraz viac ukazuje, nie je len o naivnej a triviálnej zábave, ale aj o spracovaní problémov našej každodenne prežívanej reality.

    Lenka Macsaliová

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013