Uvedenie slovenského a anglického vydania knižnej publikácie #Harminc


(26. 02. 2019 - 26. 02. 2019, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Bratislava
 • Viac o podujatí

  Slávnostné uvedenie slovenského a anglického vydania knižnej publikácie – vedeckej monografie Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku # Harminc, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia M. M. Harminca na pôde Dvorany Ministerstva kultúry SR, Námestie SNP č. 33.

  Knižná publikácia je výsledkom výskumného projektu VEGA 1/0444/17 Tradícia a inovácia v architektúre ako fenomén dlhého storočia (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD., vedúca projektu, a prof. Ing. arch. Peter Vodrážka, PhD., člen riešiteľského kolektívu, pôsobia na Slovenskej technickej univerzite na Fakulte architektúry v Bratislave, Slovenska republika). Vyšla s finančnou podporou Fondu na podporu umenia.

  Informácie o knižnom projekte:

  Územie Slovenska, v dobovom kontexte dlhého 19. storočia súčasť Habsburskej monarchie, resp. Rakúsko-Uhorska, predstavuje teritórium s bohatou škálou kozmopolitne pôsobiacich architektov a staviteľov. Patrí k nim aj Michal Milan Harminc (1869 – 1964), kulpínsky rodák (Srbsko) a nestor slovenskej architektúry. Jeho život a výnimočné architektonické dielo mapuje vedecká monografia # Harminc autorov Jany Pohaničovej a Petra Vodrážku. Opiera sa o vedecké poznatky autorov, získané systematickou výskumnou prácou na grantových projektoch doma i v zahraničí. Pútavý životný príbeh, charakteristika jednotlivých tvorivých etáp od historizmov, k moderne a funkcionalizmu spolu s reprezentatívnym typologickým výberom architetových stavieb – to všetko predstavené v roku 150. výročia narodenia a 55. výročia úmrtia nestora, vytvára predpoklad k obohateniu osobnostného spektra slovenskej historiografie architektúry o nové kontexty.

  Impozantných takmer 300 realizovaných diel rôznych typologických druhov na území bývalého Rakúsko-Uhorska, neskôr Slovenska v rámci vtedajšieho Československa či na pôde nástupníckych štátov – v Maďarsku, v Srbsku, v Rumunsku, no i na Ukrajine ho v rokoch 1887 – 1951 zároveň právom zaradili k najproduktívnejším architektom nielen na Slovensku, ale aj v širšom európskom priestore. Autori v texte prinášajú rad nových poznatkov, ktoré prispievajú k identifikácii architektonických hodnôt Harmincovho diela a tým aj k ochrane nášho i európskeho kultúrneho dedičstva. Život a dielo tejto výnimočnej osobnosti v knihe ilustrujú vzácne archívne dokumenty (dosiaľ nepublikované), originálne plány, dobové fotografie i aktuálne fotografie, ktoré dotvárajú plastický obraz mohutného architektonického diela nestora.


Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013