Francúzski novinári v Bratislave


(06. 02. 2019)
  • S blížiacou sa veľkou prezentáciou slovenskej literatúry na medzinárodnom knižnom veľtrhu v Paríži LIVRE PARIS 15. – 18. marca pripravilo Literárne informačné centrum ďalšiu zo série aktivít, ktorých cieľom je sprostredkovať francúzskemu publiku čo možno najintenzívnejší dotyk so slovenskou literatúrou ešte pred začiatkom samotného veľtrhu. Po vlaňajšej pracovnej návšteve francúzskych vydavateľov, ktorej výsledky sa už dostavujú v podobe prekladov slovenských kníh, tentoraz Literárne informačné centrum pripravilo stretnutia kľúčových aktérov literárneho života na Slovensku s pozvanými zástupcami francúzskych médií. Predstavitelia známych periodík Le Figaro, L´Humanité, Livres Hebdo, Lire a Radio France International absolvovali v Bratislave nabitý trojdňový program, ktorého súčasťou boli aj ich oficiálne prijatia na Ministerstve kultúry SR a u primátora Hlavného mesta Bratislavy Matúša Valla. Ťažiskovou časťou programu bolo stretnutie so slovenskými autormi a autorkami, ktorí budú prezentovať preklady svojich kníh do francúzštiny v programe parížskeho veľtrhu, ako aj so zástupcami slovenského knižného trhu predstaviteľmi vydavateľov. Živý záujem prítomných francúzskych novinárov o tvorbu našich autorov a slovenskú knižnú kultúru je sľubným predpokladom, že výstupy návštevy pomôžu v podobe uverejnených článkov, reportáží a rozhovorov vytvoriť pôdu na úspešnú reprezentáciu literárnej Bratislavy a celého Slovenska na jednom z najprestížnejších európskych knižných veľtrhov.

    Francúzskych novinárov prijal aj veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku pán Christophe Léonzi. Vyzdvihol iniciatívu riaditeľky Literárneho informačného centra Miroslavy Vallovej, ktorá stála pri zrode myšlienky, ako upriamiť pozornosť francúzskych vydavateľov a čitateľov na slovenskú literatúru formou pozvaného mesta Bratislavy na jedno z najvýznamnejších európskych knižných fór. Ocenil jej enormné niekoľkoročné úsilie spojené s takým náročným projektom a celkovo so šírením slovenskej literatúry do frankofónnej oblasti, čím významne prispieva k zbližovaniu našich kultúr a ich lepšiemu vzájomnému poznaniu.

     

     

     

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013