Maďarská poézia v slovenčine


(07. 03. 2019, 17:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Artforum, Kozia 20, Bratislava
  • Viac o podujatí

    V slovenskom preklade vychádzajú najnovšie básnické knihy maďarských autorov žijúcich na Slovensku - Wittgensteinov hovorca  Lászlóa Tótha a ja neísť bývať zahraničie Lászlóa Baraka, za ktorú autor získal Cenu Imre Madácha za rok 2017 za pôvodné dielo v maďarskom jazyku. Knihy do slovenčiny preložili poetka a prekladateľka Mila Haugová a prekladateľka Elvíra Haugová. Knihy uvedú v bratislavskom kníhkupectve Artforum. Diela prezentuje Erik Markovič, moderujú prekladateľky a Ľubo Navrátil.