Michal Habaj na Prešovskej univerzite


(26. 02. 2019, 15:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity
 • s účasťou LIC
 • Viac o podujatí

  Michal Habaj bude prezentovať antológiu Druhá moderna. Slovenská modernistická próza 1920 – 1930, ktorú zostavil z knižne aj časopisecky publikovaných diel slovenskej modernistickej prózy medzivojnového obdobia. Antológia predstavuje syntézu toho najlepšieho, čo v moderne medzi rokmi 1920 – 1930 na Slovensku vzniklo. Zostavovateľ doplnil umelecké texty o záverečnú štúdiu, komentáre a vysvetlivky k jednotlivým prózam a krátke portréty autorov: Janko Alexy, Tido J. Gašpar, Ján Hrušovský, Ivan Horváth, Gejza Vámoš, Ivan Minárik, Kvetoslav Urbanovič, Milan Thomka Mitrovský, Štefan Letz, Ján Poničan, Jarko Elen, Vlado Wagner, Ervín Holéczy a Imro Frits.

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013