Prezentácia publikácií Záhorského múzea v Bratislave


(06. 03. 2019, 17:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Univerzitná knižnica v Bratislave
 • Viac o podujatí

  Názov podujatia: Prezentácia Záhorácké pjesňičky a ďalšie publikácie Záhorského múzea v Skalici
  Miesto: prednášková miestnosť Univerzitnej knižnice v Bratislave, Ventúrska 11
  Dátum konania: streda 6. marca 2019 o 17.00 hod.

  Záhorské múzeum v Skalici uskutoční v Univerzitnej knižnici v Bratislave pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc a prebiehajúcej výstavy Ľudový odev na Záhorí prezentáciu svojej edičnej činnosti. Dôraz bude venovaný publikácii vydanej v spolupráci s Hudobným centrom v Bratislave Janko Blaho: Záhorácké pjesňičky – súborné vydanie. Viac ako osemstostranové vydanie podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. V rámci prezentácie knihy sa prihovoria dvaja hlavní autori nového súborného vydania Vladimír Godár a Peter Michalovič. Z výstupov posledného obdobia záujemcom odborní pracovníci a autori v skratke priblížia monografie Tradičný odev Záhoria Mojmíra Benžu, Mestská správa Skalice do roku 1711 Richarda Dršku, Otec a syn národa Evy Fordinálovej, monografiu Skalica autorského kolektívu, Šaštínsky (vice)archidiakonát v 16. – 18. storočí Martina Hoferku, reedíciu publikácií Skalica 1918 a V službách človečenstva Viery Lukáčkovej, periodické tlače časopis Záhorie a Zborník Záhorského múzea, katalógy k výstavám a ďalšie. Prezentácia publikácií bude spojená s ich predajom.
  V kultúrnom programe večera sa predstavia členovia ľudovej hudby Skaličan s primášom Petrom Michalovičom.

  FB podujatie: https://www.facebook.com/events/668230873593105/

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013