Odkazy: Hana Gregorová a ženské práva


(02. 04. 2019 - 02. 04. 2019, 18:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Bratislava
 • Viac o podujatí

  Spisovateľka Hana Gregorová už pred vyše sto rokmi žiadala zrovnoprávniť slovenské ženy s mužmi, vytvoriť im vhodné podmienky pre vzdelávanie a tak podporiť ich verejné angažovanie. Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

  Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

  Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. Absolvoval doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF Univerzity Komenského v BA. Zaoberá sa českými a slovenskými dejinami 20. storočia.

  Udalosť sa uskutoční v priestoroch A4 - priestor súčasnej kultúry.

  vstup voľný

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013