Vladimír Petrík: človek a literatúra


(21. 03. 2019 - 21. 03. 2019, 09:30)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Bratislava
 • Viac o podujatí

  Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave pozýva na podujatie v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy pri príležitosti nedožitých deväťdesiatich rokov kolegu a priateľa PhDr. Vladimíra Petríka, CSc. Vladimír Petrík: človek a literatúra v zasadačke Ústavu slovenskej literatúry SAV (Dúbravská cesta 9, Bratislava).

  Program podujatia:

  9:30 – 11:30

  Rudolf Chmel: Úvodné slovo

  Augustín Maťovčík: Vladimír Petrík ako tvorca biografických hesiel

  Peter Zajac: Minimalista Vladimír Petrík

  Peter Darovec: Vladimír Petrík – kultúrny rozprávač

  diskusia, prestávka na obed


  13:00 – 14:30

  Ivana Taranenková: „Román bez hrdinu“ Ladislava Nádašiho-Jégeho

  Dana Hučková: Návraty k Štefanovi Krčmérymu

  Michal Jareš: Populárne žánre z perspektívy Vladimíra Petríka. Případy slovenské detektivky v edici Dobrodružné romány. (Dva kapitáni: Belan a Záruba)

  diskusia


  15:00 – 16:30

  Magdalena Bystrzak: Petríkov Matuška

  Vladimír Barborík: Knižnica Vladimíra Petríka

  Tina Čorná: Spomienka

  záverečná diskusia

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013