Martin Zückert, Michal Schvarc, Martina Fiamová: Evakuácia Nemcov zo Slovenska 1944/45


(11. 04. 2019 - 11. 04. 2019, 18:00)
  • Druh podujatia

    Domáce podujatie
  • Miesto konania

    Goetheho inštitút v Bratislave
  • Viac o podujatí

    Predstavenie a prezentácia knihy autorov, ktorá ponúka výsledky nemecko-slovenského výskumného projektu. Na príklade Nemcov na Slovensku skúma pozadie, priebeh a súvislosti evakuácie v rokoch 1944-1945.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013