Klérofašisti - Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky


(11. 04. 2019 - 11. 04. 2019, 19:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Artforum, Kozia 20, Bratislava
 • Viac o podujatí

  Artforum pozýva na prvé uvedenie knihy Klérofašisti - Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945) a diskusiu autora s historikom Jakubom Drábikom.

  Miloslav Szabó - autor, historik a germanista - sa vo svojej knihe venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945.

  Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslanca Slovenského snemu a po istý čas duchovného správcu Hlinkovej gardy Karola Körpera, básnika a neskôr hlavného propagátora nacizmu na Slovensku Viliama Riesa a poslanca a okresného tajomníka HSĽS vo Zvolene Antona Šaláta.

  Hlavný text dopĺňajú exkurzy o ďalších troch kňazoch (Ladislavovi Hanusovi, Vladimírovi Rolkovi a Ľudovítovi Veselom), ktorí sa v istých aspektoch od klérofašistov odlišovali, prípadne boli ich pravým opakom.

  * Prvé podujatie z cyklu "Knihy a dejiny" spoločne organizujú kníhkupectvo Artforum, portál o dejinách HistoryWeb.sk a Slovart - vydavateľstvo najlepších kníh.

  HOSTIA: Miloslav Szabó | Historický ústav SAV
  Jakub Drábik | HistoryWeb.sk | Historický ústav SAV

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013