Deti hurá do čítania


(03. 05. 2019, 10:00)
 • Druh podujatia

  Domáce podujatie
 • Miesto konania

  Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
 • Viac o podujatí

  Beseda s autorkou Janou BŽOCHOVOU-WILD (vysokoškolská profesorka v odbore divadelné štúdiá a prekladateľka, pôsobí v Bratislave na Divadelnej fakulte VŠMU, zaoberá s najmä tvorbou Williama Shakespeara, prekladá z nemčiny a angličtiny), ktorá napísala pre deti knihu Mámenia a preliezačky.

  Podujatie je organizované v rámci cyklu podujatí pre deti Deti hurá do čítania, ktorý je súčasťou projektu V knižnici je super!

  Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

  Cieľom podujatí je vzbudiť u žiakov záujem o čítanie prostredníctvom osobných stretnutí s autormi, dostať do povedomia žiakov a verejnosti informácie o súčasnej slovenskej literatúre a skvalitniť čítanie s porozumením.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013