Dejiny - súčasnosť - perspektívy

 • Autor článku

  Lýdia Čelková
  Zobraziť všetky články autora
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2004/01
 • Text

  Dejiny – súčasnosť – perspektívy

  Tak možno najvýstižnejšie charakterizovať obsah slávnostného stretnutia pri príležitosti 65. výročia  vzniku Centra vedecko-technických informácií SR (do roku 1996 Slovenská technická knižnica) 3. decembra 2003 v Bratislave. Jubileum tejto dôležitej inštitúcie, ktorá pomohla vychovať celé generácie slovenskej technickej inteligencie, bolo príležitosťou zamyslieť sa nad etapami vývoja knižnice a pripomenúť si jej úspechy či neúspechy. Ani mnohé reorganizácie túto inštitúciu ,,nezlomili“, hoci začiatkom 90. rokov jej hrozilo takmer zrušenie, ale, naopak, dokázala svoju opodstatnenosť a vyprofilovala sa na významnú informačnú inštitúciu.

  Centrum vedecko-technických informácií SR  je  národným informačným centrom a špecializovanou vedeckou knižnicou SR so zameraním na technické odbory a vybrané oblasti z prírodných a technických vied. Dnes CVTI SR  okrem svojej základnej funkcie (budovanie fondov a poskytovanie knižnično-informačných služieb) plní aj ďalšie úlohy. Je depozitnou knižnicou SR a koordinuje spracovanie tzv. sivej literatúry (dokumenty mimo distribučnej siete). Plní funkciu depozitnej knižnice OECD (Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) a depozitnej knižnice Európskej únie, Európskeho dokumentačného a informačného strediska (EDIS). Je národným strediskom pre systém priemyselných a obchodných informácií SR (IBIS), obchodnou kanceláriou vydavateľstva Európskej únie, strediskom patentových informácií, vzdelávacím strediskom pre rekvalifikáciu a ďalšie vzdelávanie knižničných a informačných pracovníkov, metodickým pracoviskom pre technické knižnice, koordinačným pracoviskom pre spracovanie STN z oblasti terminológie, informácií a dokumentácie, výhradným distributérom softvérového systému CDS/ISIS na Slovensku.

  Pre svojich používateľov má v súčasnosti CVTI SR k dispozícii 2 888 titulov

  periodík (z toho 1 600 elektronických), vyše 360 tisíc kníh, 109 tisíc jednotiek normalizačnej literatúry, 44 200 jednotiek firemnej literatúry, vyše 247 tisíc jednotiek patentovej dokumentácie, dokumenty EÚ (okolo 3 tisíc) a OECD (vyše 3 600 jednotiek). Okrem toho sprístupňuje vyše 900 databáz prostredníctvom databázových centier, ďalej internetové databázy a iné informačné zdroje.

  Skvalitnenie a ďalší rozvoj služieb sa však plánuje až po presťahovaní do novej budovy knižnice (na Patrónke), kde sa konečne po dlhých desaťročiach stretnú všetci pracovníci a čitatelia pod jednou strechou.

  Lýdia Čelková

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013