Feminizmy nás bavia

 • Autor článku

  red
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2018/09
 • Text

  Glosolália / Rodovo orientovaný časopis / Šéfredaktor Derek Rebro
   
  odpovedá Derek Rebro
  Aká je genéza vášho časopisu?
  Glosoláliu sme zakladali spolu s Lenkou Krištofovou v roku 2012 z dôvodu absencie feministického periodika u nás, odkedy zanikol výborný Aspekt, ktorý, našťastie, pokračuje ako vydavateľstvo a webzin. Takisto preto, že sme sa stretávali s priamejšou, často naivne artikulovanou, alebo skrytejšou cenzúrou, respektíve s nepochopením rodovo orientovaného prístupu v tvorbe a jej recepcii a z toho vyplývajúcim „korigovaním“ a poúčaním. Aby sme sa teda vzájomne nenudili a snažili sa Slovensko posúvať, pokiaľ ide o feminizmy, k štandardu, založili sme priestor, kde sa netreba zdržiavať banalitami a kde si ľudia (tak na strane publikujúcich, ako aj čitateľstva), zaujímajúci sa o feminizmy a tvorbu žien, „ženského“ či queer umenia, nájdu svoje.
   
  Mohli by ste predstaviť koncepciu a filozofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných literárnych časopisov?
  Ako som naznačil, časopis sa jednak zameriava na tvorbu a reflexiu textov a diel tvorených ženami, ale aj mužmi, keď ide o rodovo podnetnú knihu, queer film a podobne (hierarchické rodové duality, esencializovanie mužskosti a ženskosti, tobôž v nadväznosti na biológiu, sú nám, pochopiteľne, cudzie), jednak systematicky uplatňuje rodovú perspektívu nielen vo vzťahu k rôznym oblastiam a žánrom umenia, ale aj interdisciplinárne, čiže s presahom do rôznych vedných oblastí. Prinášame tak pôvodné, ako aj prekladové, primárne (poéziu, beletriu, drámu), ako aj sekundárne texty (štúdie, eseje, recenzie, kritiky, reportáže), rozhovory atď. Každé číslo predstavuje vybranú umelkyňu či umelca, ktorej či ktorého diela ilustrujú dané vydanie. Dotyčná osoba je predstavená aj formou rozhovoru či štúdie. Od iných časopisov sa Glosolália odlišuje práve svojou zameranosťou na ženy a feminizmy, pričom nielen z vyššie opísaných dôvodov, ale aj pre ešte stále rodovo nespravodlivý stav v spoločnosti vôbec, považujeme za dôležité vydávanie časopisu, ktorý sa venuje primárne ženám, „ženskému“, feministickému a rodovo orientovanému.
   
  Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
  Keďže sú čitateľky a čitatelia rôznorodé individuality a obsahy jednotlivých čísel skladáme zámerne pestro, nechám výber na nich.
   
  Čo môžeme očakávať v najbližších číslach časopisu?
  Množstvo materiálu, ktorého konkretizovanie je nateraz predčasné a z ktorého by som nerád vybral iba niečo – na úkor iného.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013