Jubileum ušľachtilej myšlienky

Súťaž Karola Ondreičku

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2004/01
 • Text

  Jubileum ušľachtilej myšlienky

  Súťaž Karola Ondreičku

  Vo výstavnej sieni SPP v Bratislave ocenili 3. decembra 2003 víťazov 5. ročníka detskej výtvarnej súťaže Deti a Vianoce a víťazov 1. ročníka súťaže detskej tvorivosti Vidíš, akí sme šikovní. Obe súťaže sú určené pre  tisícky detí s telesným i mentálnym postihnutím z detských domovov, špeciálnych základných a internátnych škôl a nemocníc, ako i pre zdravotne postihnuté deti zo základných škôl z celého Slovenska. Podujatie už jubilejný piaty rok pripravuje Slovenský plynárenský priemysel, a. s., v spolupráci s detským časopisom Fifík, celoslovenskou detskou charitatívnou organizáciou Združenie Korytnačky, vydavateľstvom Perfekt a Pedagogickou fakultou UK.

  Piaty ročník výtvarného projektu Deti a Vianoce nesie meno akademického maliara, profesora Karola Ondreičku, ktorý sa päť rokov s láskou a záujmom venoval hodnoteniu detských kresieb, malieb, grafík či trojrozmerných prác, ale, žiaľ, vlani v novembri podľahol ťažkej chorobe. Predsedom poroty bol v tomto roku prvýkrát akademický maliar, profesor Dušan Kállay.

  Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 279 škôl so 4612 prácami. Deti v nich stvárňovali svoj pohľad na vianočné sviatky a vyjadrovali tak pocity, aké sa im s nimi spájajú, neraz akoby zobrazovali aj svoj handicap. Nevidiace deti vyšívali obrázky nitkou na farebný papier, postavičky nepočujúcich mali trošku väčšie ušká... Pestrosť diel dokazuje, že aj tieto deti vedia byť šťastné.

  Telesne a duševne postihnuté deti sa mohli zapojiť do súťaže Vidíš, akí sme šikovní.  Súťaž má voľné pravidlá, deti sa totiž môžu pochváliť spevom, tancom, ochranou prírody, stavaním búdok pre vtáčiky, chovaním rybičiek alebo psíkov. Do prvého ročníka súťaže sa prihlásilo 62 škôl a porote predsedal profesor Miron Zelina z Pedagogickej fakulty UK. Vyzdvihol najmä systematickú tvorivú a dlhodobú prácu s postihnutými deťmi vo všetkých ročníkoch, originalitu prác a kreatívnu činnosť žiakov a učiteľov.

  Na vernisáži výstavy prác oboch súťaží sa stretli mladí tvorcovia, ich rodičia a pedagógovia. Vo Výstavnej sieni SPP mohli návštevníci obdivovať detské práce do 7. decembra.

  Hlavné ceny z oboch súťaží deťom a ich pedagógom odovzdali na Vianočnom benefičnom koncerte Slovenského plynárenského priemyslu 26. novembra. Spoločnosť SPP, a. s., pridala k morálnemu oceneniu štyroch škôl aj 50 tisíc Sk za ich pravidelnú účasť na súťaži a systematickú prácu s deťmi Špeciálnej ZŠ Zvolen, Špeciálnej ZŠ Partizánske, Špeciálnej ZŠ Levice a Špeciálnej ZŠ Pavlovce nad Uhom. Po slávnostnom programe hostia večera mohli za symbolický príspevok získať niektorú zo súťažných prác. Vyzbieralo sa tak 93650,– Sk a tie si odniesla vyžrebovaná Špeciálna základná škola Komjatice.

   

   

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013