LQ #21 – Viem, čo je domácnosť, neviem, čo je metafyzika

 • Autor článku

  Agnieszka Słowikowska
  Zobraziť všetky články autora
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2018/11
 • Text

  V Klube pod lampou sa konala literárnovedná diskusia o dvoch nových básnických zbierkach od dvoch etablovaných autorov. O knihách Metafyzická domácnosť I. (Ars Poetica) Martina Solotruka a Nil, úvod (Fra) Erika Grocha diskutovali Ján Gavura, Viliam Nádaskay a Ján Štrasser.
   
  Na začiatku diskusie Ján Gavura priblížil koncepty, ktoré môžeme nájsť aj v skoršej poézii Solotruka, pričom uviedol, že básnik tentoraz neprekvapuje. Ján Štrasser vtipne okomentoval zbierku citáciou definície metafyziky ako špekulatívnej metódy, ktorá sa neopiera o jasné dáta. Podľa poeta a prekladateľa metafyzika zvádza Martina Solotruka k tomu, že ľudský príbeh, ktorý je v zbierke citeľný, je zakrytý metafyzickou abstraktnou totalitou, zakrývajúcou skúsenosť človeka. Viliam Nádaskay skonštatoval, že Solotrukovu tvorbu pred diskusiou nikdy nepotreboval nejak uchopiť a aj preto sa mu vždy subjektívne páčila a vďaka tomu naňho urobila dojem. V diskusii ju však uchopiť musel – a tu, ako sám hovoril, začal problém. Na jednej strane sa Solotruk posunul k vecnosti (tak aj k domácnosti), v ktorej čitateľ hľadá metafyziku. Na druhej strane sa čítajúci musí v textoch veľmi hrabať, aby našiel skôr spomenutú skutočnosť.

  Pokiaľ ide o Grochovu knihu, diskutujúci ju jednoznačne pozitívne ocenili. Do evidentne kratšej zbierky bol básnik schopný preniesť viac metafyziky v menšom počte slov. Samotný autor vždy akoby začínal svoju cestu odznova, čím prekvapuje nielen čitateľov, ale aj sám seba.

  Obe zbierky avizujú nový začiatok, tak čakáme s napätím na ich pokračovanie. Je jedno, či pôjde o cestu novú, alebo o ďalšiu púť na ceste tej istej.
   
  Agnieszka Słowikowska