Súzvuky literatúra

  • Zaradené v periodiku

    Knižná revue 2012/20
  • Text

    Miestna knižnica Petržalka úspešne organizovala už 23.  ročník literárnej súťaže Petržalské súzvuky Ferka Urbánka. Súťaž vyvrcholila dvojdňovým programom 27. a 28. septembra. Prvý večer patril vystúpeniu literárneho klubu Generácia, besedovali: Peter Holka, Mirka Ábelová, Milan Kališ a  Katarína Tomková. Dopoludnia druhého dňa sa konalo slávnostné vyhlásenie výsledkov. Uvádzame víťazov zo 111  prihlásených autorov: 1.  kategória (1. stupeň ZŠ) poézia Tomáš Kosinoha, próza Magdaléna Martišková a Paulína Milóšová; 2. kategória (2. stupeň ZŠ) poézia Veronika Rusňáková, próza Natália Michajlovová; 3. kategória (SŠ a mládež do 20 rokov) po­ézia Veronika Baráková, próza Terézia Klasová; 4. kategória (dospelí) poézia Silvia Gelvanicsová, próza dráma Katarína Želinská. Viac info: www.kniznicapetrzalka.sk.