Z politiky sa vytratila diskusia o budúcnosti

 • Autor článku

  Martin Kováč
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2018/10
 • Text

  V rámci festivalu Jeden svet sa v Aule Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila verejná diskusia s Timothym Snyderom, uznávaným historikom, spisovateľom a profesorom Yaleovej univerzity so špecializáciou na dejiny strednej a východnej Európy. Vo verejnej diskusii s názvom Cena slobody sa spoločne s moderátorom Martinom M. Šimečkom zamýšľali nad tým, prečo krajná pravica povstáva z popola dejín.
   
  Diskusiu prof. Snyder začal opisom súvislostí medzi historickým fašizmom a súčasnou krajnou pravicou. Ako jeden z charakteristických znakov zdôraznil úlohu mýtu, resp. falošných správ („fake news“). Jediný spôsob, ako podľa neho môžeme poraziť klamstvá, je zaplniť verejný priestor pravdou. Práve preto sú dnes prirodzeným nepriateľom krajnej pravice novinári, historici, prekladatelia, učitelia či vedci, pretože práve tieto povolania dávajú ľuďom možnosť pozrieť sa na svet z inej perspektívy.

  „Z politiky sa vytratila diskusia o budúcnosti. To je pre mňa jedným z charakteristických znakov súčasného politického diskurzu. A je to aj jeden z dôvodov, prečo sú dnes mladí ľudia pochopiteľne deprimovaní,“ zdôraznil americký profesor.

  Snyder pritom v diskusii viackrát vyzdvihol význam tradičných inštitúcií a investigatívnej žurnalistiky pri ochrane demokracie. Oproti tomu vyjadril istú skepsu pri diskusii o úlohe internetu a sociálnych médií. Tie nám síce vytvárajú priestor pre efektívne šírenie informácií a organizovanie sa, no zároveň sú dôležitým kanálom pre šírenie „fake news“. Sám preto podľa vlastných slov internet využíva najmä na to, aby ľudí okolo seba opäť privádzal ku skutočným stretnutiam v reálnom živote.

  V slovenskom preklade sú dnes vďaka vydavateľstvu Premedia dostupné štyri Snyderove knihy: Krvavé územie (2014), Čierna zem (2015), O tyranii (2017) a Cesta do neslobody (2018).
   
  Martin Kováč

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013