Za prof. Jozefom Heribanom SDB

 • Autor článku

  –jmr–
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2009/9
 • Text

  Za prof. Jozefom Heribanom SDB

  Vo veku 84 rokov zomrel 16. apríla 2009 v Ríme slovenský biblista, prof. Jozef Heriban, salezián, emeritný profesor Pápežskej saleziánskej univerzity, ktorý dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský pedagóg v Japonsku. Rodák zo Šelpíc je autorom niekoľkých kľúčových odborných prác z biblistiky, napr. Príručný lexikón biblických vied (1992).

  –jmr–

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013