Writer of the City of Graz


(31. 03. 2018)

 • Mesto Graz otvára pravidelne od roku 2008 možnosť ročného tvorivého štipendia a s ním spojenej rezidencie pre spisovateľov a spisovateľky s preukázateľnou publikačnou činnosťou v oblasti krásnej literatúry, poézie a drámy.

  Štatút rezidentov získalo do dnešného dňa desať tvorcov, naposledy česká spisovateľka Radka Denemarková.

  Ročná rezidencia sa začína v septembri 2018 a končí v auguste 2019 a okrem ubytovania v historickom centre Grazu sa s ňou spája mesačné štipendium vo výške 1100 eur. Prepokladmi pre jej získanie je predloženie rezidenčného projektu, výberu z publikačnej činnosti a aspoň základné ovládanie nemeckého jazyka.

  Uchádzači sa môžu prihlásiť do 31. marca, o výbere rezidenta rozhodne v jarných mesiacoch kultúrna komisia mesta Graz.

   

  Viac informácií: http://www.kulturserver-graz.at/kulturamt

                         Writer of the City of Graz