Knižné publikácie LIC vydané v roku 1998


Skrytá galéria - Generačné portréty II.

 

Autor: Bistrík Šikula, Bohuš Bodacz

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-35-7

Vydanie: prvé

Obálka: Ladislav Vančo

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Počet strán: 250

Väzba: mäkká

Rozmery: 130x200

Anotácia:  Druhý zväzok literárno-kritických rozborov tvorby autorov strednej generácie.


 

Otvorené okná Literárneho týždenníka II.

 

Autor: Zostavovateľ Drahoslav Machala

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-34-9

Vydanie: prvé

Obálka a grafická úprava: Daniel Brunovský

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 151

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245

Anotácia: Rozhovory s 13 známymi spisovateľmi, ktoré publikoval Literárny týždenník v rokoch 1989-90.


 

Žena menom Katarína

 

Autor: Katarína Pospíchalová

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-29-2

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Jana Holková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 148

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x210

Anotácia: Autentické spomienky Slovenky, ktorá pred vypuknutím 2. svetovej vojny odišla do Londýna a istý čas pracovala aj v americkej vojenskej spravodajskej službe.


 

Znamenia domova

 

Autor: Július Vanovič

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-33-0

Vydanie: prvé

Obálka: Jozef Gális

Zodpovedná redaktorka: Emil Borčin

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 191

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Výber z autorovej esejistickej, publicistickej a literárnokritickej tvorby zo šesťdesiatych rokov.


 

Návrat do Itaky

 

Autor: Drahoslav Machala

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-16-0

Vydanie: prvé

Obálka: Ľubomír Mika

Zodpovedná redaktorka: Jana Holková

Výtvarná a technická redaktorka: Kristína Vozáková

Počet strán: 171

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x215

Anotácia: Životné osudy generála J. Ambruša, letca-akrobata, počas druhej svetovej vojny veliteľa 312. československej stíhacej perute RAF.


 

Návraty k istotám

 

Autor: Ján Boor

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-31-4

Vydanie: prvé

Obálka: Mária Arvay-Čunderlíková

Zodpovedná redaktorka: Jana Holková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 149

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Výber esejí so širším tematickým záberom z oblasti divadla, literatúry a teórie prekladu.


 

Boj o Slovensko a Trianon 1918-1920

 

Autor: Marián Hronský

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-14-4

Vydanie: prvé

Obálka: Jozef Porubčin

Zodpovedná redaktorka: Marta Bábiková

Grafická úprava: Kristína Vozáková

Väzba: tvrdá

Rozmery: 180x250

Anotácia: Zámerom práce je osvetliť jedno z kľúčových období našich najnovších národných dejín.


 

Poslední svätci romantizmu

 

Autor: Miroslav Pius

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-32-2

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 123

Väzba: mäkká

Rozmery: 130x200

Anotácia: Autor sa v práci sústredil na literárny romantizmus, pričom k jeho problematike pristupoval s presvedčením, že ho treba chápať ako výpoveď indivídua o sebe samom.


 

Bledomodrý svet

 

Autor: Ján Tužinský

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-30-6

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Marta Bábiková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 98

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Eseje príslušníka strednej spisovateľskej generácie, ktoré sú bezprostrednými reakciami na slovenské duchovné reality a vyznačujú sa britkosťou súdov i filozofickou hĺbkou.


 

Vyznania

 

Autor: Kolektív

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-41-1

Vydanie: prvé

Ilustrácia na obálke: Milan Laluha

Zodpovedné redaktorky: Hana Brunovská, Jana Holková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 104

Väzba: mäkká

Rozmery: 140x240

Anotácia: Reprezentačná publikácia vydaná k Roku slovenskej literatúry obsahuje texty - vyznania 35 osobností slovenskej literatúry, ktoré sprevádzajú ilustrácie 10 popredných výtvarníkov.


 

Čas kniežat veľkomoravských

 

Autor: Jozef Bob

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-44-6

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Obálka: Igor Imro

Počet strán: 167

Väzba: tvrdá

Rozmery: 140x230

Anotácia: Čas kniežat veľkomoravských s podtitulom Filmové eseje je originálne spracovanými príbehmi veľkomoravských kniežat v rokoch 833 - 870.


 

Kultúrny život a slovenská jar 60. rokov

 

Autor: Kolektív

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-42-X

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Jana Holková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Obálka: Jozef Porubčin

Počet strán: 131

Väzba: mäkká

Rozmery: 165x240

Anotácia: Zborník obsahuje referáty, diskusné príspevky a spomienky redaktorov, ako aj prispievateľov, ktorí sa nezabudnuteľne zapísali do histórie Kultúrneho života.


 

Slovenské národné rady

 

Autor: Miroslav Pekník

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-25-X

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Jitka Madarásová

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Obálka: HAMAP Bratislava

Počet strán: 201

Väzba: tvrdá

Rozmery: 150x215

Anotácia: Publikácia vyšla k 150. výročiu vzniku prvej Slovenskej národnej rady a k 80. výročiu vzniku SNR z roku 1918.


 

Rozhovory so sebou a s tebou I.

 

Autor: Milan Rúfus

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-40-3

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Jana Holková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 149

Väzba: tvrdá

Rozmery: 135x230

Anotácia: Kniha, ktorú zostavil a doslov napísal Vincent Šabík, je súborom rozhovorov spisovateľov a redaktorov s básnikom, esejistom Milanom Rúfusom z rokov 1965-1991. V nich sa autor vyznáva nielen zo vzťahu k literatúre, k poézii, ale túto neoddeliteľnú zložku svojho bytia chápe v širších filozofických súvislostiach: prichádza pred čitateľa so svojím myslením, názormi a vzťahmi k okolitému svetu. Na obálku a do textu boli použité ilustrácie popredného slovenského výtvarníka Milana Laluhu.


 

Ján Stacho
Esej o básnikovi, ktorý chcel prečítať šifry bytia

Autor: Dalimír Hajko

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-07-1

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Marta Bábiková

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Návrh obálky: Milan Chvíla

Počet strán: 84

Väzba: mäkká

Rozmery: 130x200

Anotácia: Výpoveď o básnikovi, členovi Trnavskej skupiny ("trnavskí konkretisti" alebo "konkretisti"), o jeho mieste v slovenskej literatúre koncom 50. a začiatkom 60. rokov, o zážitkovosti, zmyslovosti, dravosti a citovom napätí autora, pre ktorého bola práca so slovom "stavebným materiálom básne".


 

Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov I.

 

Autor: Richard Marsina a kol.

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum, Bratislava

ISBN 80-88878-12-8

Vydanie: prvé

Hlavný redaktor: Richard Marsina

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Prebal, väzba a grafická úprava: Jozef Gális

Počet strán: 405

Väzba: tvrdá

Rozmery: 175x245

Anotácia: Prvý zväzok série prameňov k dejinám od najstarších čias do prítomnosti je venovaný územiu Slovenska pred príchodom Slovanov. Kolektívu zostavovateľov, historikom sa podarilo vôbec po prvýkrát zhromaždiť takmer všetky historické písomné pamiatky, dokumenty o Slovensku z predslovanského obdobia. Nie sú to iba správy antických autorov o prvých storočiach po Kristovi súvisiace s našim územím, ale aj písomné správy na minciach z posledných dvoch storočí pred Kristom, z obdobia, keď naše územie obývali Kelti. Výber historických prameňov k slovenským dejinám tohto obdobia je doplnený komentármi a vysvetľujúcimi poznámkami. Monografia končí bohatým fotografickým a ilustračným materiálom.


 

Dokumenty slovenskej národnej identity a štátnosti I., II.

 

Autor: kolektív autorov

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej kultúry, Bratislava

ISBN 80-88878-43-8 (1. zväzok)
ISBN 80-88878-48-9 (2. zväzok)

Výtvarná a technická redaktorka: Kristína Vozáková

Počet strán: 514 strán, 154 dokumentov (1. zväzok); 591 strán, 317 dokumentov (2. zväzok)

Väzba: tvrdá

Rozmery: 220x300

Anotácia: Dvojzväzkové monografické dielo je výsledkom práce širšieho kolektívu historikov a pracovníkov archívov. Prvý zväzok uvádza spolu takmer 161 dokumentov rozličného charakteru, od zmienky neskororímskeho historika Jordana o pravlasti Slovanov z polovice 6. storočia až po Martinskú deklaráciu (30.október 1918). Druhý zväzok predstavuje na základe dokumentárneho materiálu udalosti od roku 1918 - po vznik samostatnej Slovenskej republiky roku 1993. Na skladbe zachovaných a citovaných prameňov (listy, listiny, zákony, nariadenia, deklarácie, manifesty, korešpondencia, rezolúcie, memorandá, petície, letopisy, kroniky a iné) možno získať hlbšie vedomosti a poznatky o danej dobe či epoche.


 

Martin Rázus I.  

 

Autor: Michal Gáfrik

Rok vydania: 1998

Vydavateľ: Národné literárne centrum – Dom slovenskej literatúry, Bratislava

ISBN 80-88878-24-1

Vydanie: prvé

Zodpovedná redaktorka: Hana Brunovská

Technická redaktorka: Kristína Vozáková

Výtvarný redaktor: Jozef Porubčin

Počet strán: 211

Väzba: tvrdá

Rozmery: 145x210 

Anotácia: Prvý diel rozsiahlej dvojzväzkovej monografie, v ktorej popredný literárny vedec Michal Gáfrik zhrnul svoj literárnohistorický pohľad na výraznú literárnu i politickú osobnosť slovenského medzivojnového života Martina Rázusa. Prvý diel s podtitulom Osobnosť a dielo mapuje a analyzuje život a pôsobenie M. Rázusa na slovenskej literárnej a verejnej scéne od r. 1888 do r. 1923.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013