• Životopis

  Milan Rúfus sa narodil 10. decembra 1928 v Závažnej Porube. V rokoch 1948 – 1952 študoval slovenčinu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po skončení štúdia zostal na Filozofickej fakulte, kde pôsobil ako asistent, neskôr docent dejín českej literatúry 19. a 20. storočia až do odchodu do dôchodku. Medzitým (1971 – 1972) pôsobil na Instituto Universitario v Neapole, kde prednášal slovenský jazyk a literatúru. Žil a tvoril v Bratislave. Zomrel 11. januára 2009.
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  Próza

  Deti a mládež

  Preklady

  • S. Jesenin – výber (1957)
  • M. J. Lermontov: Maškarády (1958)
  • H. Ibsen: Peer Gynt (1966)
  • F. Hrubín: 2 x 7 rozprávok (1973)
 • Charakteristika tvorby

  Milan Rúfus patril tvorbou k najvýraznejším básnickým zjavom. Už jeho prvá básnická zbierka – Až dozrieme – znamenala prelom v slovenskej poézii od deklaratívnosti a schématického apriorizmu k obsahovej a tvorivej inovácii. Predstavil sa ako
  básnik s autonómnym pohľadom na životné a morálne hodnoty
  Zobraziť všetko
 • Preložené diela

  Preklady tvorby Milana Rúfusa vyšli v češtine, ruštine, angličtine, španielčine, nórčine, fínčine, taliančine, bulharčine, dánčine, francúzštine, nemčine, maďarčine a srbčine.

  Rozprávky Či jesto pravda na svete (po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Uvádzame niektoré z výberov poézie:

  Strenges Brot (1998 po nemecky – s podporou Komisie SLOLIA LIC), Stranici od sdbata (1998 po bulharsky

  Zobraziť všetky ukážky
 • Monografie a štúdie o autorovi

  Preklady tvorby Milana Rúfusa vyšli v češtine, ruštine, angličtine, španielčine, nórčine, fínčine, taliančine, bulharčine, dánčine, francúzštine, nemčine, maďarčine a srbčine.

  Rozprávky Či jesto pravda na svete (po bulharsky – s podporou Komisie SLOLIA LIC)

  Uvádzame niektoré z výberov poézie:

  Strenges Brot (1998 po nemecky – s podporou Komisie SLOLIA LIC), Stranici od sdbata (1998 po bulharsky

  Zobraziť všetky ukážky

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013