Proglas


 • Predslov k Proglasu

  Ilustrácia: Akad. mal. Mikuláš Klimčák Keď sv. Cyril a Metod pri svojom príchode na Veľkú Moravu  roku 863 priniesli dar Svätého písma, Cirkev mala...

 • Proglas

  NA POČIATKU BOLO SLOVO, A SLOVO BOLO U BOHA A BOH BOL SLOVO  EVANJELIUM podľa sv. Jána, 1, 1   Preklad...

 • Proglas (starosloviensky)

  Konštantín Filozof (sv. Cyril) PROGLAS    Proglas7 jesm6 sveNtu jevangel6ju: Jako proroci prorekli soNt7 priežde, Christ7 greNdet7 s7b6rat7 jeNzyk7, Sviet7 bo...

 • Poznámky k hlaholike a umeleckej stavbe Proglasu

  Hlaholské písmo podľa Kyjevských listov PROGLAS Konštantína Filozofa sa nám nezachoval v pôvodnej hlaholike , v písme ním vynájdenom, ale iba...

 • Ten, ktorý miloval múdrosť

  Ilustrácia: Akad. mal. Mikuláš Klimčák KONŠTANTÍN FILOZOF (827 – 869), známejší u nás pod menom sv. CYRIL, je autorom prvej slovenskej...

 • .......... Pramene ..........

  Záujemcom o hlbšie poznanie cyrilo-metodskej literatúry odporúčame aspoň niektoré knihy, v nich je i zoznam ďalších prác na túto tému: Eugen Pauliny:...

 • Foreword to "Foreword"

  Ilustration: Mikuláš Klimčák When SS cyril and Methodius arrived in Great Moravia in 863, with the gift of the Holy Scriptures, the Church had been living in...

 • Proglas (English/Slovak)

    IN THE BEGINNING WAS THE WORD, AND THE WORD WAS WITH GOD, AND THE WORD WAS GOD. John 1:1   The translation of Proglas into...

 • The one who always loved wisdom

  Ilustration: Mikuláš Klimčák Constantine the Philosopher (827 – 869), (who was in central Europe better know under the name of St Cyril) is the author of...

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013