Recenzie: -ef-

  • Špinuška - Annie M. G. Schmidt

    Slovenské deti sa môžu zoznámiť s knižkou najznámejšej holandskej spisovateľky 20. storočia pre deti Annie M. G. Schmidt (1911 – 1995),...