Recenzie: Tomáš Straka

  • Filozof obrazu

    Anton (Antal) Jasusch (Jaszusch/Jasuzch/Jassusch/Jasszusch – takto rôzne sa jeho meno nielen uvádza, ale aj autor sa tak podpisoval) je jedným...

  • Hľadanie odpovedí, nachádzanie otázok alebo Prosba Deža Ursinyho

    Prosba Ó, môj bože, nezrodený, nehynúci, ktorý si vraj na nebi aj vo mne, ak si tak ako nemôžeš nebyť, tak prosím ťa prijmi...

  • Otec slovenského chaosu

    Postmoderna a zvlášť hypermoderna sú všeobecne označované za obdobie konca veľkých metanarácií. Príbehy, ktoré sa stali...