Básničky nie sú výnimočné, no môžu podporiť detskú vnímavosť

 • Recenzované dielo

  Letí, letí, všetko letí...
 • Autor recenzie

  Eva Csandová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Autorka Gabriela Dittelová ponúka svoju tretiu knihu básní pre deti predškolského veku a opäť v overenej spolupráci s ilustrátorkou Zuzanou Lipnickou. Vo vydavateľstve Trio Publishing im už v tejto spolupráci vyšli knihy Knižka pod vankúš (2011) a Roztopašná knižka (2013). Názov najnovšej knihy básničiek Letí, letí, všetko letí... bude pravdepodobne odkazom na metaforickú pravdu, že čas letí rýchlo. Vyzerá to tak, že čas letí nielen pre „dospelákov“, ale aj pre deti, z ktorých sú už škôlkari „veľkáči“. Možno aj preto sú básničky v tejto knihe v porovnaní s tými predchádzajúcimi ladené viac náučne. Autorka sa v básničkách zamerala na svet okolo nás a pre detských čitateľov to znamená, že je na čase poznať mesiace v roku, dni v týždni, ročné obdobia a ich charakteristiky.

  Pri prvom listovaní ma kniha zaujala celoplošnou farebnosťou stránok a dostatočne veľkými obrázkami i písmenami. No po prečítaní som nemala pocit, že by bola niečím, čo sme tu ešte nemali, niečím, čo by som s nadšením mohla odporučiť pre rodičov či učiteľky v materských školách. Básničky, i keď milé a veselé, sú obyčajné. Chýba im onen emocionálny náboj, zábavná interakcia s malým detským čitateľom či poslucháčom, ktorá by mu pomohla nadviazať užšiu citovú väzbu s textom. V predchádzajúcich počinoch autorky bolo z emocionálneho i interakčného hľadiska v básničkách viac badať pridanú stimulačnú hodnotu, ktorú v literatúre pre deti predškolského veku očakávam.

  S knihou sa napriek tomu dá pekne pracovať, text i ilustrácie v sebe skrývajú rôzne prvky rozvíjania literárnej gramotnosti, a pri bujnejšej fantázii môžeme vidieť dokonca i odkazy na známe literárne diela a filmy (alebo som to len ja, komu obrázok strašiaka s príznačným nápisom HEŠ pripomína toho známeho z Čarodejníka krajiny Oz a Lesná ozvena zas Shreka?).

  Rovnako ako predchádzajúce knihy detských básničiek autorky Gabriely Dittelovej, aj táto kniha vyšla ako súčasť projektu Analfabeta Negramotná/Čítame s porozumením. K publikácii by čoskoro mala vyjsť bezplatná metodická príručka (v čase, keď som mala knihu v rukách, ešte nevyšla) určená nielen deťom, ale aj (alebo najmä) ich dospelým partnerom pri čítaní. Má za úlohu pomôcť pri orientovaní sa v téme a budovaní zručnosti čítania s porozumením a tvorivého čítania. Príručky pripravuje odborníčka, literárna vedkyňa Timotea Vráblová, ktorá pôsobí v Ústave slovenskej literatúry SAV, a prednáša tiež detskú literatúru a psychológiu detského diváka na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave. Pravidelne tiež recenzuje detskú knižnú tvorbu, je autorkou viacerých vzdelávacích projektov a autorsky spolupracuje s vydavateľstvom Trio Publishing na tvorbe metodických príručiek. Od roku 2010 pôsobí ako prezidentka Slovenskej sekcie Medzinárodnej únie pre detskú knihu (IBBY) a od roku 2012 pracuje aj vo Výkonnom výbore IBBY.

  Projekt má symbolický názov podľa prvej knihy v tomto edičnom rade – Analfabeta Negramotná (2011) od Jána Uličianskeho. Hlavná postava Betka Bábiková, s prezývkou Beta Analfabeta, sa v knižnici stretne s rôznymi hrdinami detských príbehov a vnútorne s nimi rastie a dozrieva. Projekt má podporiť návyky detí vnímať čítaný text s porozumením, a to prostredníctvom vydávania kvalitných domácich diel pre detského čitateľa od najmenšieho po dospievajúceho. K jeho nesporným pozitívam patrí, že pomáha rozvíjať čitateľské schopnosti, skúsenosti a vnímavosť.
   
  Eva Csandová