Fatimské zjavenia a púte v kocke

 • Recenzované dielo

  Fatima
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2017/09
 • Autor recenzie

  Miroslava Kuracinová Valová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Výročia bývajú vždy dobrou príležitosťou na pripomenutie si niečoho či niekoho. Výnimkou nie sú ani náboženské udalosti, akou bolo aj zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime, ktoré si tento rok pripomínajú s celou Cirkvou už stý raz. Spolu s Lurdami je Fatima najvýznamnejšie európske mariánske pútnické miesto a dá sa povedať, že uznanie fatimských zjavení Cirkvou za pravé v roku 1930 výrazne ovplyvnilo katolícku zbožnosť v 20. storočí, teda až dodnes.

  Pre tých, ktorí zatiaľ vytrvalo ignorujú podstatu fatimských zjavení prezentovanú médiami, pripomíname, že sa udiali v roku 1917 trom malým deťom, 7-ročnej Hyacinte/Jacinte, skoro 9-ročnému Františkovi, jej bratovi, a ich 10-ročnej sesternici Lucii. Zjavení bolo šesť, Panna Mária sa im ukázala vždy trinásteho v mesiaci od mája do októbra. Deti počas nich mali videnia rôznych situácií a vypočuli si výzvy na obrátenie a na pokánie, na zasvätenie sveta, a najmä Ruska, Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Dozvedeli sa, že svetová vojna čoskoro skončí, ale ak sa ľudia neobrátia, bude nasledovať druhá a horšia. A ak Rusko rozšíri svoje (komunistické) bludy, veľa kňazov a veriacich bude trpieť. Súčasťou zjavení bola túžba Panny Márie po rozšírení modlitby svätého ruženca a opätovné výzvy na odprosovanie za hriechy ľudstva. Videnia boli sformulované do troch tajomstiev, pričom posledné, ktoré hovorilo o smrti pápeža, bolo zverejnené až v roku 2000, keď už bolo považované za naplnené životom (postrelením) dnes svätého pápeža Jána Pavla II.

  Toľko úvod do fatimských zjavení. A čo o nich hovorí najnovšia kniha kňaza a teológa Mariána Gavendu? Možno by sa mohla volať aj „Všetko, čo ste chceli vedieť o fatimských zjaveniach, ale báli ste sa opýtať“. Primárne je, samozrejme, určená katolíckym veriacim, spĺňa však niekoľko funkcií. V šiestich kapitolách zhŕňa „príbeh Fatimy“ tak, aby čo najlepšie osvetlila jeho históriu a význam, a všetky informácie ilustruje množstvom fotografií. Zároveň je každá kapitola graficky odlíšená a citáty, ktoré sa zjavení týkali (napr. slová sestry Lucie a pápežov), sú vo farebných rámcoch, takže sa v nej napriek množstvu obrázkov dobre orientuje.

  Prvá kapitola Čo bolo svetu slabé, vyvolil si Boh – Život fatimských pastierikov hovorí nielen o deťoch, ktorým sa zjavila Panna Mária, ale aj o ich rodinnom zázemí, živote a smrti. Druhá kapitola Modlitba, pokánie a zasvätenie Nebeskej Matke prináša dejiny zjavení. Samozrejme, faktografické údaje sa prelínajú, ale nedochádza k ich zdvojovaniu, čo slúži autorovi ku cti. Podstatnou kapitolou je Zasvätenie sveta a jeho záchrana – Fatima a pápeži, pretože od postoja hlavy Rímskokatolíckej cirkvi závisel stupeň akceptácie a oficiálneho prijatia zjavení v celej Cirkvi. Zhodnotenie významu Fatimy pre katolíkov predstavuje časť Predpovede sa naplnili, výzvy sú stále aktuálne – Fatimské tajomstvo.

  Posledné dve kapitoly: Sto rokov majákom nádeje a záchrany Cirkvi a ľudstva – Fatima pútnická a Modlitby a pobožnosti k Panne Márii posúvajú knihu do úlohy bedekra a praktického (kánonického) modlitebníka. Takémuto využitiu zodpovedá aj spevnená mäkká väzba publikácie, ktorá znesie aj tvrdšie zaobchádzanie, čo pri vydávaní tohto typu literatúry nebýva bežné. Najmä predposledná kapitola sprevádza priamych návštevníkov Fatimy (ale aj tých, ktorí si to z rôznych dôvodov nemôžu dovoliť) nielen po súčasnom vzhľade mestečka a jeho náboženských pamiatok, ale aj ich ikonografiou, autormi a okolnosťami vzniku. Zoznamuje čitateľa s Fatimou ako miestom pútí, pokánia a nádeje, ktorú tento svet tak veľmi potrebuje.
   
  Miroslava Kuracinová Valová