Nehádžte perly sviniam - Blahoslav Hečko - Podmanivé čaro jazyka

Podmanivé čaro jazyka

 • Recenzované dielo

  Nehádžte perly sviniam
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2006/02
 • Autor recenzie

  Lýdia Čelková
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Podmanivé čaro jazyka

  Blahoslav Hečko: Nehádžte perly sviniam

  Bratislava, Veda 2005

    Po jedenástich rokoch sa znova dostala na knižný trh kniha Nehádžte perly sviniam od Blahoslava Hečku, vynikajúceho prekladateľa, autora monografie Dobrodružstvo prekladu (1991), Krátkeho slovníka nárečia slovenského – Suchá nad Parnou (2001) a nositeľa mnohých domácich a zahraničných ocenení. Prvé vydanie knihy (Artifex, 1994), ktoré získalo cenu Jednoty tlmočníkov a prekladateľov Slovník roka 1995, malo úspech a pomerne rýchlo sa vypredalo. Kým sa uvažovalo o druhom vydaní, umožnil časopis Tlumočení – překlad svojim čitateľom, aby sa zoznámili s pripravovanými doplnkami. Autor rozšíril prácu o dva ďalšie jazyky – maďarčinu a rumunčinu. Doplnky vyšli v spomínanom periodiku roku 2000, hoci nezahrnuli všetky heslá z prvého vydania.

    Vydavateľstvu Veda sa podarilo získať z pozostalosti autora kompletnú zbierku maďarských a rumunských hesiel (niektoré i s viacerými verziami) a tak v druhom a rozšírenom vydaní Hečkovej knihy vychádzajú samostatne ako doplnky. Na príprave 300 porekadiel, prísloví, podobenstiev spolupracovali Zsolt Beke, Edita Chrenková (maďarčina) a Eva Ťapajnová (rumunčina). Kniha tým obsahuje príslovia a porekadlá zo štrnástich európskych jazykov!

    Príslovia a porekadlá autor podrobnejšie charakterizoval v úvodnej štúdii, ako „perly reči, potenciálne metafory, alebo metaforické prímery“ a zdôraznil, že je v nich zakódovaná odveká múdrosť. Na príkladoch ukázal, že napriek ich „starnutiu“ si ich každý národ vysoko cení.

    Hečko pri tvorbe knihy vychádzal z najrozsiahlejšej a najvýznamnejšej zbierky A. P. Záthureckého Slovenské přísloví, pořekadla a úsloví (Praha, 1897). Okrem tejto publikácie čerpal aj zo Slovníka slovenského jazyka a ďalších prameňov. Vybral z nich tie, ktoré sa v blízkych ekvivalentoch vyskytujú vo všetkých európskych jazykoch a rozdelil ich do troch skupín podľa jazykovedných kritérií.

    Príslovia a porekadlá sú v knihe usporiadané abecedne. Prvé heslo je v slovenčine a pod ním sú inojazyčné verzie v latinčine, taliančine, francúzštine, španielčine, angličtine, nemčine, češtine, ruštine, poľštine, chorváčtine, slovinčine. V dodatkoch vydavateľ zachoval ten istý princíp: heslá v slovenčine dopĺňajú verzie v maďarčine a rumunčine. Základný súbor hesiel z prvého vydania rozširuje index. Možno v nasledujúcom vydaní knihy už nájdeme dodatky včlenené do spoločného súboru hesiel aj s príslušnými registrami...

    Roky čitateľmi očakávaná Hečkova zbierka dokumentuje mravčiu a húževnatú prácu a je mimoriadne užitočnou publikáciou. Plní cieľ, čo si vytýčil autor, ktorý chcel „poukázať predovšetkým na to, že ľudský duch má všade rovnaké súradnice, nech by sa vyjadroval v stomiliónovom či miliónovom národe.“ 

  Lýdia Čelková