Praktická dramaturgia / Practical Dramaturgy - Zuzana Gindl-Tatárová

Tatárová

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2009/18
 • Autor recenzie

  Anna Belanová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Zuzana Gindl-Tatárová

  Praktická dramaturgia / Practical Dramaturgy

  Bratislava, VŠMU 2008

  Dramaturgičku a scenáristku Zuzanu Gindl-Tatárovú poznajú filmoví fanúšikovia najmä z jej tvorby na bratislavskej Kolibe, z úspešných filmov ako Šiesta veta (réžia Š. Uher), Sedím na konári a je mi dobre (J. Jakubisko) alebo Neha M. Šulíka. Už dvadsať rokov pravidelne publikuje filmové štúdie, recenzie a glosy v domácej i zahraničnej tlači, pôsobí ako teoretička a profesorka na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Jej esejistická kniha Holly-woodoo: filmové ilúzie podľa zaručených receptov (SFÚ 2001) prvý raz predstavila na Slovensku americkú trojaktovú štruktúru scenára a jej klasifikáciu v kontexte teórií masovej kultúry. Na jej prvú knihu nadväzuje aj jej Praktická dramaturgia (Školfilm 2005), moderný učebný text, ktorý sa po vydaní prakticky ihneď rozobral. Je akýmsi zovšeobecnením jej prednášok na Filmovej fakulte VŠMU a UTB v Zlíne, ale aj na ďalších zahraničných školách, na ktorých pôsobila. Vzhľadom na dopyt, ale aj na vysoký počet zahraničných študentov prichádzajúcich v rámci európskeho mobilitného programu Erasmus na Slovensko, sa VŠMU v Bratislave rozhodla vydať túto učebnicu dvojjazyčne – v slovenčine a angličtine. Študenti tak dostávajú do rúk vynikajúcu učebnicu kreatívneho písania, ktorá sa nezaoberá len základnými otázkami druhovej a žánrovej povahy filmu, ale je doplnená aj množstvom konkrétnych príkladov a riešení, ktoré text posúvajú do roviny metodického výkladu, ako dnes možno učiť film. Tatárová sa v knihe zamýšľa nad širším pojmom dramaturgie, ponúka novátorské vysvetlenie jej manipulatívnych, stavebných, ale aj kreatívnych funkcií, ako aj ontologického pozadia stavby a štruktúry dramatického diela, ako ju v antike definoval Aristoteles. Vyniká naratívnym, ľahko prístupným jazykom a je zároveň živým, interaktívnym textom, ktorý nezdôrazňuje ani tak schopnosť písať, ako skôr talent pozorovať a vidieť. Primárnu potrebu niečo povedať. Až na druhé miesto potom kladie otázku, ako. Text dopĺňa slovník použitých pojmov a zoznam filmov. Je cennou príručkou pre začínajúcich filmových scenáristov, režisérov, ale aj teoretikov, producentov a učiteľov estetiky.

  Anna Belanová

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013