Pustovník a vlk - Klemen Pisk

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2009/26
 • Autor recenzie

  Marta Fülöpová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Klemen Pisk: Pustovník a vlk

  Edične pripravili a zostavili Saša Vojtechová Poklač a Miloslav Vojtech, Bratislava, Univerzita Komenského 2009

  Výberom pätnástich básní a jednej poviedky sa slovenskej verejnosti predstavuje súčasný slovinský básnik, prekladateľ, literárny kritik a hudobník. Knižka je zároveň malou exkurziou do sveta modernej slovinskej literatúry, otvára brány do čarovného sveta hier a melódií autora. Básnik ako ako homo ludens si vytvára vlastné zákony a nadšene pozoruje, ako sa podľa nich rozvíri (ir)realita jeho poézie. Fascinovaný minulosťou, historickými príbehmi, mytológiou, rozprávkami a legendami, vytvára svet plný fantázie, v ktorom sa pustovník hrá s vlkom a ten nevystúpi z kruhu ani vtedy, keď sa už čiara stratila. Akoby príroda rešpektovala pravidlá hry určené človekom ešte dávno potom, ako on sám na ne zabudol. Európan vysvetľuje kresťanskú filozofiu bušmenom, aby zistil, že on sám nevie ukradnúť ani pštrosovi vajce a bušmeni nad jeho padlým telom vyslovujú veľké pravdy. Múdrosť bláznov sa vysmieva z vedomostí modernej doby. Banálne scény každodennosti – šitia a opravovania – spája s trýznivým ponorom do vlastného bytia a znovuzrodením. Filozoficko-meditatívne úvahy spájajú svety archaické a moderné, konfrontujú vedomosti novej doby s múdrosťou hrobov otcov a zaniknutých civilizácií, v ktorých „Domy nestavali paneláky a Perún ešte nepočul o Bohu“ (Kone sa nesplašili, nikdy nesplašili).

  V textoch písaných voľným veršom, ktoré sa miestami javia ako báseň v próze, zaznieva poézia plná hudby, pieseň plná poézie. Tematika a terminológia hudby, auditívne metafory a muzikalita sú určujúcim momentom autorovej tvorby, ktorý svoje básne aj zhudobnil a so svojou kapelou Žabjak bend ich aj vydal. Texty uverejnené aj v slovinčine dokresľujú a uľahčujú vnímanie Piskovej melodickosti. Hudba tvorí základ aj zmysel jeho poetiky. Potešiť ľudí hudbou, umením a hrou, povzniesť dušu z každodennosti znamená návrat ku koreňom hudby ako prostriedku náboženských aktov, príhovoru k bohom v starých civilizáciách. Hudba sa tým stáva objektom sakralizácie a hudobný nástroj symbolom absolútnej hodnoty.

  V poviedke Džizo sa naplno prejaví, ako pravidlá hry, ktoré si autor sám vymyslel, zmenia svet. Na tragikomickom osude Džiza ukazuje, ako vznikajú mýty a legendy. Ich tvorcovia a iniciátori sa stanú súčasťou vlastnej projekcie a neuvedomujú si, že mýtus, ktorý si sami vytvorili, ich pohltil.

  Súbor Piskových prekladov vyšiel pri príležitosti medzinárodnej vedeckej konferencie venovanej 90. výročiu vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. Do prekladania básní sa zapojili aj študenti a asbolventi lektorátu slovinského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Básnické texty vo výbere sú uverejnené v slovenčine aj v origináli. Jednotlivé básne na seba nadväzujú tematicky aj motivicky. Knižka pôsobí kompaktne a vytvára sa v nej svet mnohých významov plný absurdity, hry a satiry.

  Marta Fülöpová