Ruština pre samoukov - Elena Kováčiková - Pred prijímačkami na vysokú školu

Pred prijímačkami na vysokú školu

 • Recenzované dielo

  Ruština pre samoukov
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2006/12
 • Text

  Elena Kováčiková

  Ruština pre samoukov

  Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo – ML 2006

  Ročníky, ktoré zažili v škole povinný cudzí jazyk ruštinu, až dnes vedia oceniť prínos tejto výučby. Hoci väčšina žiakov sa učila ruštinu s nevôľou, pretože v rozvrhu bola na úkor iných jazykov, predsa si mnohí osvojili aspoň základy. Aj pre slovanské jazyky platí: Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom. V súčasnosti by sa mnohí chceli naučiť po rusky, buď preto, že tento jazyk potrebujú pri práci, alebo ich zaujíma najväčšia európska krajina a najlepšie ju môžu spoznať prostredníctvom jazyka. Lenže v porovnaní s obdobím pred rokom 1989 sa situácia zmenila o 180 stupňov nielen s výučbou cudzích jazykov v školách, ale aj vo vydávaní prekladových slovníkov a jazykových príručiek. Preto treba oceniť aktivitu SPN, ktoré prichádza s touto učebnicou pre samoukov. Metóda určená pre začiatočníkov je rozdelená do šestnástich kapitol, prvé dve sú najrozsiahlejšie a najnáročnejšie, pretože v nich sa záujemca naučí čítať a písať azbuku. Koľko času im bude venovať, to závisí od každého individuálne. Výhodou samovzdelávania je, že každý si učí vlastné tempo. V nasledujúcich kapitolách sa adepti ruštiny naučia podľa tém z praktického života používať tento jazyk v bežných situáciách. Šestnásta kapitola je určená na opakovanie. Dôležitou súčasťou učebnice je zvuková nahrávka, podľa ktorej si osvoja správny prízvuk a intonáciu. S chuťou do učenia!