Samota a osamelosť - Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík, Martina Kubealaková

 • Recenzované dielo

  Samota a osamelosť
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2014/02
 • Autor recenzie

  Peter Mráz
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Publikácia Samota a osamelosť od trojice autorov Zuzana Bariaková, Henrich Jakubík a Martina Kubealaková (Spolok Slovákov v Poľsku 2013) sa sústreďuje na tematicko-motivickú analýzu stvárnenia fenoménov samoty a osamelosti vo vybraných textoch slovenskej umeleckej literatúry od stredoveku po súčasnosť. Martina Kubealaková sa na priestore vyše sto strán venuje interpretácii stredovekého, renesančného a barokového uchopenia samoty a osamelosti. Svoje literárnovedné videnie prehlbuje o teologické a filozofické aspekty, aby špecifikovala spôsoby, ktorými literárni hrdinovia týchto období zvládali byť osamelými v samote práve prežívaných situácií. Je to pohľad inovatívny, prináša podnetné čítanie Biblie, Životov Konštantína a Metoda, legiend o sv. Svoradovi a Benediktovi, sv. Gerardovi, sv. Alžbete, sv. Margite, poézie Jána Silvána, próz Jána Rezika, Juraja Lániho a Jána Simonidesa či rukopisov Hugolína Gavloviča. Čitateľa isto zaujme aj štúdia Henricha Jakubíka. Jeho sonda do spôsobov, akými fyziologicko-psychologické fenomény samoty a osamelosti uchopili autori slovenského literárneho realizmu a moderny, nás priam nabáda znovu siahnuť po prózach S. H. Vajanského, M. Kukučína, B. S. Timravy alebo Ľ. Podjavorinskej. Mimoriadnu pozornosť Jakubík venoval lyrickej poézii P. O. Hviezdoslava. Ukazuje ju ako lyriku bez pátosu, verše obnaženej duše, ktoré sa tragickou hĺbkou prežívania osamelosti stávajú významnejším stvárnením tejto témy ako básne kohokoľvek iného v dejinách našej poézie. Monografiu Samota a osamelosť uzatvára štúdia Zuzany Bariakovej o tematizácii samoty vo vybraných prózach Jany Beňovej a Svetlany Žuchovej, čo dozaista poteší čitateľa, ktorý chce svoje prežívanie samoty a osamelosti konfrontovať s tým, ako ho spracovali obe prozaičky. Publikácia je nanajvýš aktuálna a hoci vyšla v zahraničnom vydavateľstve, isto prinesie mnoho zaujímavých podnetov slovenským čitateľom.