Subjektívny pohľad na dejiny Slovákov

 • Recenzované dielo

  Slovenské dejiny pre každého
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2017/01
 • Autor recenzie

  Jana Kičura Sokolová
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Vydavateľstvo Perfekt po rozsiahlej publikácii kolektívu autorov z roku 2015 Slovenské dejiny od úsvitu po súčasnosť sa aktuálne hlási s rovnako ambicióznym projektom ‒ Slovenské dejiny pre každého. Predstaviť históriu vlastnej krajiny je takmer vždy odvážny projekt. Vtesnať s úspechom dejiny národa do útlej knihy je takmer ako poskladať šaty do orieška. Samotný vydavateľ vníma knihu ako pomôcku: „...ktorej to bude svedčať v knižnici intelektuála, študenta i pedagóga.“

  Autorom knihy Slovenské dejiny pre každého je vysokoškolský učiteľ a riaditeľ Slovenského historického ústavu Matice slovenskej a jeden zo spoluautorov Slovenských dejín od úsvitu po súčasnosť, Ivan Mrva.

  Útlu a vizuálne pomerne nasýtenú knihu tvorí 23 chronologicky usporiadaných kapitol, ktoré sa venujú najdôležitejším udalostiam slovenských dejín a významným míľnikom našej histórie. Autor čitateľovi jednoducho a prehľadne otvára cestu k raným dejinám, dejinám Uhorského štátu a Habsburskej monarchie, privádza čitateľa k Československému štátu, vojnovému Slovensku, až  nakoniec k samostatnému Slovensku a jeho horúcej súčasnosti. Členenie tematických celkov je spracované systematickým a  prehľadným spôsobom.

  Jednotlivé kapitoly dotvára príliš bohatý a pestrý obrazový materiál s popiskami, ale aj informačné záložky na okrajoch strán, kde sú stručne zaznamenané, najčastejšie rokmi, historicky významné dejinné udalosti príslušného časového obdobia. V závere publikácie je umiestnený chronologický prehľad, klasifikujúci historické obdobia, rovnako aj zoznam panovníkov, resp. ministrov, premiérov a prezidentov, ktorí vládli  na území Slovenska.

  Dejiny Slovenska autor prezentuje jednoduchým výkladom, vecným, odborným jazykom, využívajúc pojmové slová. Popularizačná tendencia sa prejavuje najmä v samotnom autorskom štýle, ktorý svojou ľahkosťou, strohosťou a zrozumiteľnosťou oslovuje predovšetkým laickú čitateľskú verejnosť.

  Aj keď vidno snahu o vizuálnu harmóniu medzi obrazovým materiálom a samotným textom, pomerne veľké množstvo ilustrácií je miestami na úkor samotnej informačnej nasýtenosti textu. Dejinný výklad plynie po povrchu, bez intenzívnejšieho argumentačného, respektíve interpretačného prieniku a širších dobových súvislostí. Výkladu chýba názorová pestrosť v podobe viacerých uhlov pohľadu, a najmä hlbší ponor do historických súvislostí, čo sa však dá pri takom rozsahu publikácie očakávať. Čitateľ sa tak stáva len pasívnym prijímateľom dejinného výkladu. Je ochudobnený o možnosť vlastnej analýzy, respektíve hodnotenia.

  Pozitívom publikácie je, že samotný autor sa nezastavil pred bránami súčasného diania na Slovensku a pokúsil sa o skromný pohľad na aktuálnu súčasnosť. Mrva sa snaží držať historický odstup od subjektívneho hodnotenia dejinných udalostí. Táto koncepcia sa však výrazne oslabuje práve pri pohľade na dejinné udalosti ponovembrového Slovenska a prítomnosti, knižný výklad sa pomerne subjektivizuje, respektíve stáva sa názorovo vyhraneným. Na margo rozdelenia Československej republiky autor napríklad uvádza: „Negatívna propaganda sa šírila aj z domácich kruhov, v čom najväčšiu iniciatívu prejavili vo voľbách skrachované politické sily zoskupené v Občianskej demokratickej  únii, ktorá sa vytvorila zo zvyšku VPN. Slovensku predpovedali novú éru totality a hospodársky krach. Niekoľko dezorientovaných osobností sa demonštratívne presťahovalo do Prahy, aby sa o niekoľko rokov potichu vrátili.“

  Ak bolo zámerom publikácie Slovenské dejiny pre každého vytvoriť stručnú príručku pre širokú verejnosť, tak tento cieľ sa autorovi i vydavateľstvu podaril. Už menej možno hovoriť o publikácii určenej pre intelektuálov či milovníkov histórie.  V tomto prípade si dovolím tvrdiť, že Slovenské dejiny pre každého ostávajú len na úrovni základnej „orientačnej“ pomôcky v historických dátumoch, menách a udalostiach.

  Jana Kičura Sokolová