Tracyho tiger - William Saroyan - Hľadanie osobného tigra

Hľadanie osobného tigra

 • Recenzované dielo

  Tracyho tiger
 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2009/14-15
 • Autor recenzie

  Peter Mráz
  Zobraziť všetky recenzie autora
 • Text

  Hľadanie osobného tigra

  William Saroyan: Tracyho tiger, Bratislava, Artforum 2009. Preklad Marián Andričík.  Ilustrávie Martina Matlovičová

  Jemný príbeh je hľadaním tigra v nás. Vyjadruje potrebu znovunadobudnutia schopnosti nachádzať blízkeho človeka. Svet, ktorý obklopuje Tracyho, je totiž svetom podozrievavým voči všetkému citovému. Vidí len hmotu, mamonu. Saroyan vypovedá veľa o každom z nás. O našej ziskuchtivosti, o neschopnosti načúvať druhým, o našej permanentnej podozrievavosti, o strachu z akéhokoľvek medziľudského kontaktu. Ukazuje, ako sa uzatvárame do bariér každodennej nevšímavosti, ako za všetkým krásnym hľadáme kaluže blata. Saroyan vytvára postavy, pre ktoré nie je ťažké dokázať, že ktokoľvek z okolia je svetu nebezpečný blázon. Postavy, pre ktoré je jednoduchšie vystreliť a zabiť, ako vypočuť a pomôcť. Autorov hrdina je z rôznych strán atakovaný, ale nikdy sa nepoddá. Vedno s rozprávačom si uvedomuje, že „všetko, čo človek má – všetko, na čom záleží – každá myšlienka – každá pravda – prichádza zrazu“. Tracy je aktívny, má svoje presvedčenie, kráča za svojím cieľom. Hoci je jeho cesta neraz kľukatá, hoci má viacero slepých odbočení, nie je beznádejná. „Ak chcete,“ vraví rozprávač, „môžete čakať trebárs aj do súdneho dňa, alebo máte inú možnosť: vykročiť do času a s časom.“ Saroyanova narácia plynie ako rieka. Má svoje prítomné dianie, aj akúsi mimočasovosť. Tracy nevníma limity, lebo má svojho tigra. Spoločníka, sprievodcu. Ba čo viac, každý z nás má svojho tigra. Niektorí spiaceho, iní hrozivo vrčiaceho. Tiger jedných pradie, iných cerí zuby. Všetci sa bojíme tigra. Ponajprv toho svojho, vzápätí toho odvedľa. Saroyan nás necháva v napätí, kto sprevádza ambiciózneho nosiča mechov s kávovými zrnami. Kto je tým tigrom, ktorý sprevádza aj nás. Raz máme pocit, že je to naše alter ego, potom, že smútok, prežívanie, plač. Inokedy radosť a bezuzdný smiech. Pravda je ale len jedna. Oným tigrom v nás je láska. Tatarkovsky povedané, v láske je raj muža a ženy, jediný raj na zemi, ale... Saroyanov príbeh je jemným šepotaním. Pripomína Exupéryho ochrancu jedinečnej ruže, Malého princa, ktorý vie, že to dôležité je očiam neviditeľné. Azda preto má Saroyanova kniha partnera, dušu, ktorá rozumie jej hĺbkam. Oným partnerom je séria ilustrácií Martiny Matlovičovej. Jej kresby tušom, impresionisticky presvietené ťahy štetcom, drobné detaily zachytávajúca perokresba, koláž rôznorodých artefaktov súčasného sveta, jemné skice postáv či prostredia, ktoré ich obklopuje, dodávajú čítaniu Tracyho púte s tigrom punc neobyčajného zážitku. Synestézia vnemov je pre toto vydanie Tracyho tigra príznačná. Vtiahnuť do seba vôňu listov, počuť ich šušťanie a začať čítať symbiózu obrazu a textu značí vstúpiť do sveta, kde nie je pravdou, že len tí, čo šliapu iným po hlave, majú úspech, že len tí, čo nepoznajú brata, zvíťazia, ale kde je pravdou, že najmocnejšou ostáva vždy láska. Rovnako ako text a obrazy v Saroyanovej knihe Tracyho tiger nepredstavujú jednoduchú juxtapozíciu dvoch chladných entít, ani Tracyho príbeh a jeho čitateľ nebudú predstavovať dva izolované svety. Po dočítaní určite nie.

  Peter Mráz