Vojenský kartografický ústav, akciová spoločnosť, Harmanec

Predstavuje jeho generálny riaditeľ Ing. Pavol Kontra, PhD.

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2004/08
 • Text

  Vojenský kartografický ústav, akciová spoločnosť, Harmanec

  Adresa:                976 03  Harmanec  13

  tel:                        048 / 419 82 47;  419 82 48; 419 82 57  

  fax:                       048 / 419 81 53;

  e-mail:                  vku@vku.sk

  internet:               www.vku.skwww.vkuslovakia.com

  Generálny riaditeľ:  Ing. Pavol Kontra, PhD.

  Vznik:                   – vznik vlastného vydavateľstva: 1. januára 2002

  – vznik v právnej forme súkromnej akciovej spoločnosti: 1. februára 2002. Vydavateľstvo VKÚ, akciová spoločnosť nadväzuje na vydavateľskú a edičnú činnosť Vojenského kartografického ústavu, štátny podnik, Harmanec, ktorý začal vydávať mapy pre verejnosť na podklade vojenských máp od roku 1992.

  Zameranie, profilové edície:  mapy

  Distribučné spoločnosti, ktoré rozširujú tituly vydavateľstva: 

                  VKÚ Predaj, s. r. o., 976 03 Harmanec 13

  Vlastné knižné predajne: Banská Bystrica, Trenčín, Bratislava

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?

  1.      280 všetkých titulov

  2.      261 t. j. 93 % od slovenských autorov

  • Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh roku 2003?

  1.      10 nových pôvodných titulov

  2.      68 aktualizovaných vydaní existujúcich titulov vydavateľského programu

  • S akými edičnými zámermi vstupujete do roku 2004?
  1. Vydať 12 nových pôvodných titulov, z nich najzaujímavejšie:

  Školský zemepisný atlas sveta,

  Ortofotomapa Vysoké Tatry,

  Turistický atlas Slovenská republika,

  Podrobný turistický atlas Malé Karpaty,

  Kúpele a termálne kúpaliská SR,

  Rybárska mapa SR,

  Autoatlas Európa 1:1 000 000,

  Reliéfne mapy Svet a Európa.

   

          2. Vydať aktualizované vydania súčasných titulov vydavateľského programu.    

   

  • Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?

  1. Zemepisný atlas sveta. Titul ocenený vyznamenaním Grand prix Slovak gold ako najkvalitnejší výrobok tvorivej činnosti roka 2000.

  2. Podrobný autoatlas Slovenskej republiky 1: 100 000

  • A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?

  1.      Mapy územného a správneho usporiadania jednotlivých krajov.

  2. Automapa Ukrajina, Bielorusko.

  • Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?

   

  1.  19 % DPH

  2. Porušovanie autorských a vlastníckych práv vydavateľa kartografických diel.

  • Čo by podľa vás  pomohlo slovenskému knižnému trhu?

  1. Nulová sadzba DPH.

  2. Pre vydavateľstvo máp stimuly a koncepčnosť cestovného ruchu.

  • Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?

  Vydať zemepisný atlas v jazykových mutáciách.

  • Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?

  Pre čitateľa dobrá informácia, pre vydavateľa bezplatná reklama.

  • Akú knižku práve čítate?

  Podrobný turistický atlas Jadranské pobrežie 1: 100 000 (pre dovolenkárov, turistov a jachtárov) z nášho vydavateľstva.

   

   

   

   

   

     

   

   

   

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013