Vydavateľstvo Janka Čižmárová – PARTNER

 • Zaradené v periodiku

  Knižná revue 2011/2
 • Text

  • Koľko titulov ste vydali od založenia vydavateľstva, koľko z nich predstavujú publikácie slovenských autorov?
  –Partner doteraz vydal približne 140 titulov, okrem dvoch všetky od slovenských autorov. Niektoré však vyšli v iných jazykoch (češtine, ukrajinčine a jedna básnická zbierka dokonca v 14 jazykoch).

  • Akým počtom titulov ste prispeli na knižný trh vlani?
  – V roku 2010 sme edične pripravili osem titulov, z toho 4 básnické zbierky, 1 slovník, 1 humoristické rozprávanie, 1 výber z piesňových textov a jednu publikáciu technického zamerania.

  • S akými edičnými zámermi ste vstúpili do roku 2011?
  – V tomto roku by sme chceli pokračovať v osvedčenom spôsobe práce, či už pri výbere titulov alebo ich spracovaní. Nakoľko určitú časť edičnej činnosti venujeme externým autorom, nemôžeme vopred kalkulovať s nejakými počtami či obsahovým zameraním.

  • Ktorý zo svojich titulov pokladáte za najlepší?
  – Ak by sa vydavateľstvo mohlo niečím pochváliť, tak z edície hudobného folklóru 8-dielnym zborníkom najznámejších ľudových piesní z celého Slovenska s názvom A teraz túto..., ktorý obsahuje 1120 piesní. Prvé štyri a ôsmy diel vyšli v Triane, 5. 6. a 7. diel vo vyd. PARTNER. Som rád, že celý projekt som nielen vymyslel, ale všetky diely som mohol redaktorsky pripraviť. Podobný osud mal aj titul Gratulačky, ide vlastne o pokračovanie Vinšovačiek (vyd. Trian), je to kniha vinšov, gratulácií, blahoželaní a príhovorov na každú príležitosť. Vo veľkej miere som sa na nich podieľal aj autorsky. So slušným ohlasom, najmä v banskobystrickom regióne, sa stretla trilógia Jula Čadeka Proti srsti, Písačky z chodníka a Písané do piesku.

  • A naopak, ktorý zo svojich titulov pokladáte za vydavateľský omyl?
  – Väčší záujem sme očakávali o knižku Gaštanové pochúťky, ktorú autorsky pripravili manželia Benčaťovci a ich syn. Obsahuje množstvo informácií o výskyte gaštana jedlého na Slovensku, jeho pestovaní a využití vo forme asi 120 receptov.• Čo vás najviac trápi na knižnom trhu?– Cenová politika a s ňou súvisiaca dostupnosť titulov pre širokú verejnosť. V prípade nášho skromného príspevku na knižný trh to riešime odmietnutím spolupráce s distributérmi, ktorí viacstupňovými maržami vyháňajú ceny do astronomických výšok.

  • Prezradíte svoj nesplnený vydavateľský sen?
  – Keďže sa považujeme za triezvo uvažujúcich ľudí, aj naše vydavateľské sny sa pohybujú na splniteľnej úrovni.

  • Aký máte názor na rebríčky bestsellerov?
  – S rebríčkami bestsellerov je to podobne ako s rebríčkami popmusic. Ľudia väčšinou radi uveria tomu, čo si prečítajú či vypočujú ako názor odborníka. Čím viac sa o nejakom diele píše alebo hovorí, tým je oň väčší záujem. Nikto už nepátra, ani sa nerobia ankety, či si knihu prečítajú. Ktovie, čo by sme sa dozvedeli?

  • Akú knižku práve čítate?
  – Vzhľadom na pripravovaný titul sa s man želkou venujeme slovenskej histórii.

 • Poznámky a citáty

  Adresa: 976 33 Poniky, Hriadky 297
  Telefón: 048/419 36 24, 419 37 40 (aj fax), 0907 871 693
  e-mail: partner646 zavináč gmail.com
  Riaditeľ: Janka Čižmárová
  Vznik: Koncom roka 1999 po odchode z vydavateľstva Trian som založil vlastné vydavateľstvo Ján Čižmár – PARTNER (neskôr sa vžila jeho skrátená forma PARTNER), po odchode do dôchodku v roku 2006 prevzala štafetu manželka Janka, čo označuje prvá časť názvu. Ide o malé vydavateľstvo rodinného typu.
  Zameranie, profilové edície: Vydávame publikácie z rodinného autorského zázemia či s ním úzko spätého a iným autorom umožňujeme vydať diela na vlastné náklady za výhodných podmienok na požadovanej technickej úrovni. Zabezpečujeme aj nízkonákladové vydania kníh už od 50 kusov. Zameriavame sa na vzdelávacie publikácie (učebnice, skriptá, zborníky), historické a faktografické publikácie (monografie osobností, miest či obcí, kroniky a hudobný foklkór) a významnú časť tvoria diela z poézie a prózy. Tituly z vlastnej produkcie sú zamerané na folklór, najmä hudobnú zložku, prózu, poéziu a praktickú literatúru.Naše tituly rozširuje v súčasnosti najmä INFORM Žilina, máme však aj niekoľko priamych odberateľov z knižných veľkopredajní.

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013