Obrázky kníh


Človek v dejinách - 2018
Človek v dejinách - 2018 • Prekladá z jazykov

  Nemecký jazyk
  Holandský jazyk
 • Životopis autora

  Adam Bžoch (otec → Jozef Bžoch, matka → Perla Bžochová, sestra → Jana Bžochová) sa narodil 22. 3. 1966 v Bratislave. Študoval na gymnáziach v

  Adam Bžoch (otec → Jozef Bžoch, matka → Perla Bžochová, sestra → Jana Bžochová) sa narodil 22. 3. 1966 v Bratislave. Študoval na gymnáziach v Bratislave a v Banskej Štiavnici, 1984 – 89 germanistiku a nederlandistiku na univerzite v Lipsku. Od r. 1989 vedecký ašpirant v Ústave svetovej literatúry SAV v Bratislave, kde po obhájení kandidátskej práce od r. 1996 pôsobí ako vedecký pracovník. Súčasne pracoval ako redaktor mesačníka Tvorba T (1990 – 91), Slov. pohľadov (1991 – 93), šéfredaktor časopisu Studia Slavica (1999), 1995 – 98 odborný asistent pre nemeckú a nizozemskú literatúru na Filozofickej fakulte UK. Po obhajobe vydal dizertáciu o nemeckom spisovateľovi a literárnom vedcovi: Walter Benjamin a estetická moderna (1999), pripravil na vydanie dielo K. Terebessyho Jazyk, kultúra a hlbinná psychológia (1999). V zborníkoch knižnej edície Fragment publikoval štúdie Matuška pôvodný a nepôvodný (Fórum mladej literárnej kritiky, 1992) a Nová angažovanosť (Fórum literárnej kritiky 2, 1994); z nemčiny preložil spis Ľ. Štúra Slovanstvo a svet budúcnosti (1993), diela W. Benjamina a W. Meissela, z holandčiny Denník Anny Frankovej, prózy H. Kulischa a C. Nootebooma. Výber z kritík a príspevkov o svetovej literatúre vydal v knihe Signály z diaľky (2004). Z nemčiny ďalej preložil H.-U. Treichela, H. Müller, z holandčiny M. Velthuijsa a i.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literatúra faktu

  Odborná literatúra

  Literárna veda

  • Matuška pôvodný a nepôvodný (1992, štúdia v zborníku Fórum mladej literárnej kritiky)
  • Nová angažovanosť (1994, štúdia v zborníku Fórum mladej literárnej kritiky)
  • Walter Benjamin a estetická moderna (1999)
  • Signály z diaľky (2004, výber z kritík a príspevkov o svet. literatúre)
  • Holandské portréty (2010, 1.vydanie)

  Editorská činnosť

  • Jazyk, kultúra a hlbinná psychológia (1999)

  Prekladateľská činnosť

  • Slovanstvo a svet budúcnosti (1993)
  • Denník Anny Frankovej (2004)
 • Diela vydané s podporou SLOLIA

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Adam Bžoch – 50. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 160. SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In:
  ŠAH: Adam Bžoch – 50. (Pripomíname si.) In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 132, 2016, č. 3, s. 160.

  SITA: Anasoft litera fest otvorí Milan Adamčiak. In: Pravda, 10. 4. 2015.
  http://kultura.pravda.sk/kniha/clanok/351449-anasoft-litera-fest-otvori-milan-adamciak/

  ŽITNÝ, Milan: Adam Bžoch: Krátke dejiny nizozemskej literatúry. In: Knižná revue, roč. XX, 10. 11. 2010, č. 23, s. 3.

  FERUSOVÁ, Zuzana: Približovanie vzdialeného (Adam Bžoch: Signály z diaľky). In: Knižná revue, roč. XV, 2. 3. 2005, č. 5, s. 7.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013