Adela Čajaková-Petrovičová

Narodenie 25. 4. 1901 Báčsky Petrovec (Juhoslávia)
Úmrtie 5. 5. 1976 Bratislava • Životopis autora

  Adela Čajaková-Petrovičová (otec → Ján Čajak, 1863 – 1944, brat → Ján Čajak, 1897 – 1982) sa narodila 25. 4. 1901 v Báčskom

  Adela Čajaková-Petrovičová (otec → Ján Čajak, 1863 – 1944, brat → Ján Čajak, 1897 – 1982) sa narodila 25. 4. 1901 v Báčskom Petrovci. Študovala na meštianskej škole v Novom Sade a na učiteľskom ústave v Sarvaši, po r. 1918 v Bratislave. Od r. 1921 bola učiteľkou na ľudovej škole v Báčskom Petrovci, v rokoch druhej svetovej vojny žila v Budapešti, od r. 1945 v Bratislave, kde pracovala v Osídľovacom úrade, Ústave pre výskum verejnej mienky a v Očnej optike, v 50. rokoch žila v Oravskej Polhore, napokon v Bratislave. Básnické a prozaické práce publikovala v slov. dolnozemských časopisoch Svit, Náš život, Národna jednota a v kalendároch vydavaných v Báčskom Petrovci. Jej veselohru pre mládež Sbohom, pán profesor a drámu Mesiac na nebi uviedli ochotníci v Petrovci. Knižne vydala drámu z baníckeho prostredia Inžinier Hora (1943). Tvorba pre deti: poézia Drobné kvietky (1943) a próza V čarovnej ríši rozprávok (1943). Pôsobila aj ako redaktorka časopisu pre deti Naše slniečko, detskej prílohy denníka Slov. jednota, vydávaného v Budapešti. Na Slovensku písala rozprávky pre rozhlas a v rkp. zanechala 3-zv. román s tematikou protifašistického odboja v Juhoslávii.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Dráma

  • Mesiac na nebi (bez vročenia)
  • Sbohom, pán profesor (bez vročenia)
  • Inžinier Hora (1943)

  Pre deti a mládež

  • Poézia

   Drobné kvietky (1943)
  • Próza

   V čarovnej ríši rozprávok (1943)
  • Maškrtnice (1973)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  BARTALSKÁ, Ľubica: ČAJAKOVÁ-PETROVIČOVÁ, Adela. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady , roč. IV. +
  BARTALSKÁ, Ľubica: ČAJAKOVÁ-PETROVIČOVÁ, Adela. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013