Aloš Stankovský

Narodenie 10. 7. 1925
Úmrtie 5. 1. 2002 Bratislava • Životopis autora

  Po r. 1945 pracoval v Spolku sv. Vojtecha, bol redaktorom časopisov Kultúra a Nová práca, po 1948 väznený v Ilave, neskôr pôsobil ako osvetový

  Po r. 1945 pracoval v Spolku sv. Vojtecha, bol redaktorom časopisov Kultúra a Nová práca, po 1948 väznený v Ilave, neskôr pôsobil ako osvetový pracovník a kníhkupec na východnom Slovensku. Jeho básnickú tvorbu i osobný život výrazne formoval vplyv R. Dilonga, s ktorým bol v korešpondenčnom styku aj po jeho odchode do exilu. Po časopiseckej príprave (Kultúra, Nová práca a i.) knižne debutoval zbierkou intímnej lyriky Zem blížnych (1947). Po r. 1989 pravidelne publikoval kritiky, recenzie, spomienky, úvahy a aktuálnu publicistiku (Literárny týždenník, Slov. národné noviny, Slov. pohľady, Slov. republika a i.), spolupracoval so Slov. rozhlasom.

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Zem blížnych (1947)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  -red-: Aloš Stankovský (10. 7. 1925 – 5. 1. 2002). Kaleidoskop približného života. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3,
  -red-: Aloš Stankovský (10. 7. 1925 – 5. 1. 2002). Kaleidoskop približného života. (Zápisník). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 3, s. 120.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013