Alexander Kormoš

Narodenie 10. 4. 1941 Pilíšsky Santov (Maďarsko) • Životopis autora

  R. 1956 – 60 študoval na učiteľskom ústave, 1961 – 66 na Filozofickej fakulte Eötvösovej univerzity, 1971 – 72 žurnalistiku na večernej škole

  R. 1956 – 60 študoval na učiteľskom ústave, 1961 – 66 na Filozofickej fakulte Eötvösovej univerzity, 1971 – 72 žurnalistiku na večernej škole Zväzu maďarských novinárov v Budapešti. Pracoval ako osvetový referent Demokratického zväzu Slovákov v Maďarsku, r. 1968 – 71 učiteľ slovenčiny a ruštiny na základnej škole v Pilíšskom Santove, 1971 – 77 redaktor literárnej rubriky  Ľudových novín, 1977 – 79 zodpovedný redaktor slov. učebníc a publikácií v Nakladateľstve učebníc, 1980 – 81 prof. slovenčiny a ruštiny na slov. gymnáziu v Budapešti, 1981 – 83 vychovávateľ v žiackom domove v Békešskej Čabe, bol šéfredaktorom literárneho a kultúrno-spoločenského štvrťročníka SME, zodpovedným redaktorom vydavateľstva Etnikum v Budapešti. Basne publikuje v slovenčine i v maďarčine, zverejnili ich viaceré slov., maďarské, rumunské a srbochorvátske časopisy a antológie. Autor zbierok Ohnivá kytica – Tüzcsokor (1991), Polyfónia I – II (1981, 1986), Okrídľovanie kosou (1995), výber Plamene jazyka (1986); zbierka sonetov Rozdúchať stlmený plameň (2003) a i. Je autorom dvojjazyčnej knihy Aforizmy (1997), vydal zbierku ľudových piesní z Pilíšskeho Santova (1990). Prekladá slov. poéziu do maďarčiny (Ľ. Feldek, V. Kondrót, J. Šimonovič, V. Turčány, M. Kováčik a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Poézia

  • Polyfónia I – II (1981, 1986)
  • Chodníky (1984, antológia poetickej tvorby slovenských básnikov v Maďarsku)
  • Plamene jazyka (1986)
  • Ohnivá kytica – Tüzcsokor (1991, výber ľúbostnej poézie)
  • Okrídľovanie kosou (1995)
  • Cestou k slovám. Zborník Združenia slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku (1996)
  • Rozdúchať stlmený plameň (2003)

  Iné

  • Aforizmy (1997)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠENKÁR, Patrik: Národnostné bytie ako kategorický imperatív. Alexander Kormoš: Večne živý prameň. (Recenzia). In. Romboid, roč. LII,
  ŠENKÁR, Patrik: Národnostné bytie ako kategorický imperatív. Alexander Kormoš: Večne živý prameň. (Recenzia). In. Romboid, roč. LII, 2017, č. 5 – 6, s. 166 – 169.

  BARTALSKÁ, Ľubica: KORMOŠ, Alexander. (Jubileá slovenských spisovateľov a dejateľov v zahraničí). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 117, 2001, č. 4, s. 158.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013