Alfonz Lukačin

Narodenie 20. 6. 1950 Juskova Voľa • Životopis autora

  R. 1980 – 83 absolvoval Strednú strojnícku školu v Prahe, 1984 študoval diaľkovo na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, súčasne r. 1984

  R. 1980 – 83 absolvoval Strednú strojnícku školu v Prahe, 1984 študoval diaľkovo na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave, súčasne r. 1984 – 90 pracoval ako referent Hutných stavieb v Košiciach, od 1991 prezident spoločnosti Východoslov. železiarní Cassoviainvest – Credit, a. s. Popri časopisecky publikovaných poviedkach vydal novelu Na píšťalkách z vŕboveho prútia (1997), prózu Staviteľ chrámu (1999), cestopis Etruskovia známi neznámi (2001), prozaickú knihu Nočný motýľ (2004). Satirickú hru Ovce moje, ovce uviedlo Staromestské divadlo v Košiciach (1998).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Dráma

  • Ovce moje, ovce (1998)

  Literatúra faktu

 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Pripomíname si. Alfont Lukačin – 65. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 159. GEISBACHEROVÁ, Michaela: Príbeh o
  ŠAH: Pripomíname si. Alfont Lukačin – 65. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 6, s. 159.

  GEISBACHEROVÁ, Michaela: Príbeh o prekonávaní času (Alfonz Lukačin: Staviteľ chrámu). In: Knižná revue, roč. XVII, 23. 5. 2007, č. 11, s. 5.

  KOČÍK, Tibor: S nádychom tajomna (Alfonz Lukačin: Nočný motýľ). In: Knižná revue, roč. XV, 26. 10. 2005, č. 22, s. 5.

  KOČÍK, Tibor: Tí istí, a predsa iní. Alfonz Lukačin – Eduard Szattler: Etruskovia známi neznámi. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 119, 2003, č. 12, s. 118 – 121.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013