Andrej Červeňák

Narodenie 22. 5. 1932 Šarišský Štiavnik
Úmrtie 11. 2. 2012 Nitra • Životopis autora

  Andrej Červeňák (1932 – 2012) študoval na ruskom gymnáziu v Prešove, kde r. 1952 maturoval, potom slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK

  Andrej Červeňák (1932 – 2012) študoval na ruskom gymnáziu v Prešove, kde r. 1952 maturoval, potom slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1962 – 63 študoval v Petrohrade. Po štúdiách prednášal ruskú literatúru na Vysokej škole pedagogickej, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pre politické postoje k udalostiam r. 1968 musel z fakulty odísť a pracoval ako lektor vo východoslov. divadlách v Prešove a v Košiciach, od 1977 pôsobil na Pedagogickej fakulte, neskôr na Vysokej škole pedagogickej a napokon prof. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde organizoval vedecké konferencie a vydával zborníky o súčasných spisovateľoch, almanach Nitra a i. Vo vedeckej práci sa venoval štúdiu a osvetľovaniu slov.-ruských literárnych vzťahov, dejinám ruskej a sovietskej literatúry a teórii literárnej komparatistiky, o ktorých uverejnil početné štúdie a príspevky v odborných periodikách a zborníkoch. Samostatne vydal monografickú prácu Vajanský a Turgenev (1968). Osobitnú pozornosť venoval literárnemu dielu a osobnosti F. M. Dostojevského, o ktorom vydal knihy: Človek v literatúre (1986), Tajomstvo Dostojevského (1989) a Dostojevského sny (1998). Okrem toho je autorom monografických prác A. S. Puškin – Človek a básnik (1989), Ruská moderna 1 – 5 (1992 – 95), Zázračno literatúry 1 – 3 (1994 – 95), Desať statí o slovenskej literatúre (1998), Dvadsať statí o slovenskej literatúre (2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  • Vajanský a Turgenev (1968)
  • Človek v literatúre (1986)
  • A. S. Puškin – Človek a básnik (1989)
  • Tajomstvo Dostojevského (1989)
  • Ruská moderna 1 – 5 (1992, – 95)
  • Zázračno literatúry 1 – 3 (1994, – 95)
  • Desať statí o slovenskej literatúre (1998)
  • Dostojevského sny (1998)
  • Dvadsať statí o slovenskej literatúre (2004)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 134, 2018,
  POSPÍŠIL, Ivo: Dionýz Ďurišin a Andrej Červeňák v súvislostiach slovensko-českých vzťahov. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 134, 2018, č. 1, s. 34 – 42.

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Andrej Červeňák: Russkaja literatura v slovackom vosprijatii (Ruská literatúra v slovenskej recepcii). Pojuščije pismena (Spievajúce písmená). VI. Meždunarodnyj festival slovanskej poézie), Tver, 2014. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 148 –149.

  LIBA, Peter: Za Andrejom Červeňákom.  In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 136 – 138.

  BÁTOROVÁ, Mária: Nekrológ. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 136.

  MRÁZ, Peter: Na domácom piesočku (Slovenská literárna veda 2009). In: Knižná revue – príloha, roč. XX, 7. 7. 2010, č. 14 – 15, s. XXVI – XXVIII.

  VLNKA, Jaroslav: V priestore ustavičného diania (Slovenská literárna veda 2008). In: Knižná revue – príloha, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. XXIX.

  GÁFRIK, Róbert: Zmeny v spoločnosti – pohyb v tvorbe (Andrej Červeňák – Miloš Ferko – Dalimír Hajko – Ján Tužinský: Rozjímanie o Veľkom inkvizítorovi). In: Knižná revue, roč. XVII, 28. 2. 2007, č. 5, s. 10.

  ŠAH: Andrej Červeňák – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 156 – 157.

  CHRAPPA, Štefan: V páchnucich vetroch globalizácie. Ivan A. Čarota, Andrej Červeňák, Pavol Janík, Štefan Murín, Vincent Šabík, Ján Tužinský: Víchor globalizácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

  MELICHER, Jozef: O človečenskej koncepcii literatúry. Andrej Červeňák: Človek v texte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 110 – 112.

  ŠAH: Andrej Červeňák – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158.

  BEŇO, Ján: Potápač do hlbín duše. Andrej Červeňák: Dostojevského sny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 115 – 119.

  ŠKOTKA, Marian – ČERVEŇÁK, Andrej: Človek ako tajomstvo (Hovoríme s literárnym vedcom Andrejom Červeňákom). In: Knižná revue, roč. IX, 4. 8. 1999, č. 16 – 17, s. 20.

  ŠKOTKA, Marian: Sen o ľudskej katedrále (Andrej Červeňák: Dostojevského sny). In: Knižná revue, roč. IX, 9. 6. 1999, č. 12, s. 5.

  ŠKOTKA, Marian: Andrej Červeňák: Zázračno literatúry I, II, III. In: Knižná revue, roč. V, 29. 11. 1995, č. 24, s. 5.
  Zobraziť všetko
 • Ocenenia

  Prémia Spolku slovenských spisovateľov (1995)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013