Andrej Červeňák

Narodenie 22. 5. 1932 Šarišský Štiavnik
Úmrtie 11. 2. 2012 Nitra • Životopis autora

  Andrej Červeňák (1932 – 2012) študoval na ruskom gymnáziu v Prešove, kde r. 1952 maturoval, potom slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK

  Andrej Červeňák (1932 – 2012) študoval na ruskom gymnáziu v Prešove, kde r. 1952 maturoval, potom slovenčinu a ruštinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1962 – 63 študoval v Petrohrade. Po štúdiách prednášal ruskú literatúru na Vysokej škole pedagogickej, neskôr na Filozofickej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Prešove. Pre politické postoje k udalostiam r. 1968 musel z fakulty odísť a pracoval ako lektor vo východoslov. divadlách v Prešove a v Košiciach, od 1977 pôsobil na Pedagogickej fakulte, neskôr na Vysokej škole pedagogickej a napokon prof. na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, kde organizoval vedecké konferencie a vydával zborníky o súčasných spisovateľoch, almanach Nitra a i. Vo vedeckej práci sa venoval štúdiu a osvetľovaniu slov.-ruských literárnych vzťahov, dejinám ruskej a sovietskej literatúry a teórii literárnej komparatistiky, o ktorých uverejnil početné štúdie a príspevky v odborných periodikách a zborníkoch. Samostatne vydal monografickú prácu Vajanský a Turgenev (1968). Osobitnú pozornosť venoval literárnemu dielu a osobnosti F. M. Dostojevského, o ktorom vydal knihy: Človek v literatúre (1986), Tajomstvo Dostojevského (1989) a Dostojevského sny (1998). Okrem toho je autorom monografických prác A. S. Puškin – Človek a básnik (1989), Ruská moderna 1 – 5 (1992 – 95), Zázračno literatúry 1 – 3 (1994 – 95), Desať statí o slovenskej literatúre (1998), Dvadsať statí o slovenskej literatúre (2004).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Esej

  Literárna veda

  • Vajanský a Turgenev (1968)
  • Človek v literatúre (1986)
  • A. S. Puškin – Človek a básnik (1989)
  • Tajomstvo Dostojevského (1989)
  • Ruská moderna 1 – 5 (1992, – 95)
  • Zázračno literatúry 1 – 3 (1994, – 95)
  • Desať statí o slovenskej literatúre (1998)
  • Dostojevského sny (1998)
  • Dvadsať statí o slovenskej literatúre (2004)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Andrej Červeňák: Russkaja literatura v slovackom vosprijatii (Ruská literatúra v
  POSPÍŠIL, Ivo (z češtiny preložil Jaroslav Vlnka): Spoza Moravy. Andrej Červeňák: Russkaja literatura v slovackom vosprijatii (Ruská literatúra v slovenskej recepcii). Pojuščije pismena (Spievajúce písmená). VI. Meždunarodnyj festival slovanskej poézie), Tver, 2014. In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 5, s. 148 –149.

  LIBA, Peter: Za Andrejom Červeňákom.  In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 136 – 138.

  BÁTOROVÁ, Mária: Nekrológ. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 127, 2012, č. 4, s. 136.

  ŠAH: Andrej Červeňák – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 123, 2007, č. 5, s. 156 – 157.

  CHRAPPA, Štefan: V páchnucich vetroch globalizácie. Ivan A. Čarota, Andrej Červeňák, Pavol Janík, Štefan Murín, Vincent Šabík, Ján Tužinský: Víchor globalizácie. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 120, 2004, č. 6, s. 104 – 106.

  MELICHER, Jozef: O človečenskej koncepcii literatúry. Andrej Červeňák: Človek v texte. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 6, s. 110 – 112.

  ŠAH: Andrej Červeňák – 70. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 118, 2002, č. 5, s. 158.

  BEŇO, Ján: Potápač do hlbín duše. Andrej Červeňák: Dostojevského sny. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 9, s. 115 – 119.
  Zobraziť všetko