Andrej Kostolný

Narodenie 26. 11. 1903 Liptovský Mikuláš - Palúdzka
Úmrtie 12. 3. 1984 Bratislava • Pseudonym

  Drak; Jak; Oko
 • Prekladá z jazykov

  Francúzsky jazyk
  Maďarský jazyk
 • Životopis autora

  Andrej KOSTOLNÝ v r. 1913 – 22 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1922  Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1927 – 28 absolvoval

  Andrej KOSTOLNÝ v r. 1913 – 22 študoval na gymnáziu v Liptovskom Mikuláši, 1922  Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1927 – 28 absolvoval študijný pobyt na univerzite v Lyone a na Sorbonne v Paríži. R. 1927 – 29 pôsobil ako prof. na gymnáziu v Prešove, 1941 – 44 na gymnáziu v Bardejove. Po skončení druhej svetovej vojny, v ktorej sa zapojil do odboja i SNP, r. 1945 – 46 riaditeľ obchodnej školy v Liptovskom Mikuláši, 1946 – 73 prof. na obchodnej akadémii a ekonomickej škole v Bratislave, od 1973 na dôchodku. Venoval sa najmä literárnovednej problematike, ale písal aj poéziu, prózu, drámu a operetné libretá, beletriu prekladal z francúzštiny a maďarčiny, zostavoval antológie, čítanky a učebnice, editor, redaktor, publicista a organizátor literárneho života. Autor monografií O Hviezdoslavovej tvorbe (1939), Pavol Országh Hviezdoslav (1949) a Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias (1969), r. 1954 – 57 edične pripravil 4. – 12. zv. Spisov P. O. Hviezdoslava, 1964 preložil s Ch. Moissom do francúzštiny jeho Krvavé sonety (Sonnets sanglants). Napísal aj ďalšie literárnohistorické monografické práce (Poštúrovský básnik Petruškin, 1946; Jozef Gregor Tajovský…; O poézii Emila Boleslava Lukáča, obe 1970), viacero štúdií venoval J. Jesenskému a predovšetkým J. Gregorovi-Tajovskému, s J. Vilikovskou vydal príručku Základy teórie literatúry (1961). Autor básnických zbierok intímnej a občianskej lyriky Šachovnica, Poľná pošta (obe 1938) a Podzemná rieka (1945), vojnového románu Hrané con sordíno (1975), divadelných hier zo slov. minulosti (Morhisti, 1940; Zlosyn, 1941; Volám vás za svedka, 1942), komediálnych scénok (Pred matúrou, 1944; Rátačky, 1945) a libriet (1941 k operete O. Brocknera Raj bohémov a 1943 L. Berku Studnička). Prekladal beletriu z francúzštiny (A. Dumas, A. France, R. Rolland a i.) a maďarčiny (L. Fodor, Gy. Illyés). Už od 1925 sa organizačne zúčastňoval na budovaní systému slov. kultúrnych a literárnych časopisov, ich redaktor a plodný prispievateľ (LUK, Mladé Slovensko, Politika, Služba, Jednota, Tvorba, Slov. pohľady a i.).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  • Hrané con sordíno (1975)

  Poézia

  • Poľná pošta (1938)
  • Šachovnica (1938)
  • Podzemná rieka (1945)

  Dráma

  • Morhisti (1940)
  • Zlosyn (1941)
  • Volám vás za svedka (1942)
  • Pred matúrou (1944, komediálna scénka)
  • Rátačky (1945, komediálna scénka)

  Odborná literatúra

  • Základy teórie literatúry (1961)

  Literárna veda

  • O Hviezdoslavovej tvorbe (1939)
  • Poštúrovský básnik Petruškin (1946)
  • Pavol Országh Hviezdoslav (1949)
  • Hviezdoslavova tragédia Herodes a Herodias (1969)
  • Jozef Gregor Tajovský… (1970)
  • O poézii Emila Boleslava Lukáča (1970)

  Editorská činnosť

  • Spisy P. O. Hviezdoslava (1964, 4. – 12. zv.)

  Iné

  • Raj bohémov (1941, libreto k operete O. Bröcknera)
  • Studnička (1943, libreto k opere L. Berku)
  • Sonnets sanglants (1946)

  Prekladateľská činnosť

  • Hviezdoslav, P. O.: Sonnets sanglants (Krvavé sonety) (1964, s Ch. Moissom)

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013