Andrej Reiner

Narodenie 22. 6. 1951 Šahy
Úmrtie 30. 5. 2007 Florida (USA) • Životopis autora

  R. 1966 – 69 absolvoval Strednúv šeobecnovzdelávaciu školu, 1969 – 75 študoval na Lekárskej fakulte UK, MUDr., 1984 – 88 filmovú

  R. 1966 – 69 absolvoval Strednúv šeobecnovzdelávaciu školu, 1969 – 75 študoval na Lekárskej fakulte UK, MUDr., 1984 – 88 filmovú a televíznu dramaturgiu a scenárisiku na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Do r. 1990 pôsobil ako praktický lekár, súčasne pracoval vo výskume a venoval sa aj pedagogickej činnosti, od 1990 pracoval pre farmaceutické spoločnosti, bol manažérom Asociácie dodávateľov liekov. Od r. 1975 spolupracoval s Čs. rozhlasom, pre ktorý pripravoval zábavné a publicistické relácie, kabaretné pásma a hry (Rómeo, Júlia a Janko, 1984 a i.). Popri humoristickej tvorbe napísal aj hry pre mládež (Prvý album, 1978 cena za debut). Od konca 80. rokov spolupracoval so Slov. televíziou, kde pripravil rad publicistických a zdravotníckych relácií, ako aj hry Večná doba chvíle (1987), Zásnuby (1988) a i. Ako prozaik debutoval knihou humoristických poviedok Prvé slovo (1988), po nej vydal novely Malý somár na dne duše (1989), Mierne zabitý snúbenec (1990), súbor poviedok Ach, miláčik! (2000), aforizmy Diagnózy doktora Reinera (1993), Celkom nové diagnózy (1996). Detskému čitateľovi adresoval humoresky Dedko, babka a ja (1992), súbor poviedok Ako sme žili s duchmi (1994), animovanú rozprávku Rikove rozprávky (1996). Autor odbornej práce Vybrané kapitoly z filozofie pre umelcov (1990).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  • Diagnózy doktora Reinera (1993)
  • Celkom nové diagnózy (1996)

  Dráma

  • Večná doba chvíle (1987)
  • Zásnuby (1988)

  Pre deti a mládež

  • Dedko, babka a ja (1992)
  • Ako sme žili s duchmi (1994)
  • Rikove rozprávky (1996)

  Odborná literatúra

  • Vybrané kapitoly z filozofie pre umelcov (1990)

  Rozhlasová tvorba

  • Prvý album (1978)
  • Rómeo, Júlia a Janko (1984, Prvý album, 1978 cena za debut)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s.
  HALVONÍK, Alexander: Slovenská próza 2008. In: Knižná revue – príl. Súmrak literárneho snobizmu, roč. XIX, 8. 7. 2009, č. 14 – 15, s. VI.

  ŤAPAJOVÁ, Elena: Láskyplné dialógy (Andrej Reiner: Tati...). In: Knižná revue, roč. XIX, 1. 4. 2009, č. 7, s. 5.

  BÁTOROVÁ, Mária: Za Andrejom Reinerom. In: Knižná revue, roč. XVII, 20. 6. 2007, č. 13, s. 11.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013