Anita Tešovičová

Narodenie 29. 12. 1940 Žilina • Životopis autora

  Anita TEŠOVIČOVÁ po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Banskej Bystrici (1955 – 58) vyštudovala slovenský jazyk

  Anita TEŠOVIČOVÁ po absolvovaní Jedenásťročnej strednej školy v Banskej Bystrici (1955 – 58) vyštudovala slovenský jazyk a dejepis na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1958 – 1964). Už počas vysokoškolských štúdií pracovala v literárnej redakcii Československého rozhlasu v Bratislave a ako metodička v Okresnom osvetovom stredisku v Žiline (1963), potom v redakcii Smeru (1964 – 1966), od roku 1966 až do odchodu do invalidného dôchodku v roku 1991 bola redaktorkou Československého rozhlasu v Bratislave. Žije v Bratislave.

  Popri práci v rozhlase sa venovala tvorbe pre deti aj pre dospelých. Pre deti napísala knihu Kvetuškine rozprávky (1986), knižku veršov Bola Mica u holiča? (2005), televíznu bábkovú hru Červenáčik-Peháčik (1990), dramatizovanú rozprávku Biely slon (1995) a množstvo textov k veršovaným maľovankám. V jej tvorbe pre deti dominuje nápaditosť a humor, vytvárajúci komické asociácie obrazov, predstáv, slov, za ktorým sa skrývajú aj vážnejšie myšlienky. Pútavé, svieže básničky, ktoré rozvíjajú svet detskej fantázie, predstavila aj v zbierke Školská brána otvorená (2008). Dospelým čitateľom adresovala zbierky reflexívnej lyriky Biela mágia (1995), Minúty nebom darované (2004) a Matky odchádzajú tíško (2006). Okrem toho je autorkou knihy aforizmov V(r)tákoviny (2001), spomienkovej práce Spod pokrievky alebo Čo sa doma navarilo (2006) a textov piesní rozhlasového muzikálu B. Trnečku Čarokrásna pani majstrová podľa divadelnej hry F. G. Lorcu (1995). Vydala aj ďalšiu zbierku aforizmov (S)pískané za pochodu & Bájky mierne nabrúsené, súbor citátov Zapáračky, publikáciu venovanú Alzheimerovej chorobe Údolie zabúdania (všetky 2007). Časopisecky publikovala básne, poviedky, fejtóny, humor a satiru, rozprávky a verše pre deti, napísala vyše 220 textov piesní, ktoré sa vysielali v rozhlase a v televízii, niektoré vyšli pod názvom Neodbytné refrény (1990, s P. Chomom).

  Zobraziť všetko
 • Diela a recenzie diel

  Próza

  Poézia

  Pre deti a mládež

  • Červenáčik-Peháčik (1990, televízna bábková hra)
  • Biely slon (1995, dramatizovaná rozprávka)
  • Zvieratká v lese - veršovaná maľovánka (1997)
  • Poézia

   Bola Mica u holiča? (2005)
  • Próza

   Kvetuškine rozprávky (1986)

  Literatúra faktu

  • Spod pokrievky alebo Čo sa doma navarilo (2006)

  Iné

  • Čarokrásna pani majstrová (1995, texty k piesňam rozhlas. muzikálu Čarokrásna pani majstrová B. Trnečku)
  • Údolie zabúdania (2007)
  • Zapáračky (2007, citáty)
  • Školská brána otvorená (2008)
 • Monografie a štúdie o autorovi

  ŠAH: Anita Tešovičová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady , roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 159. ŠIMULČÍKOVÁ, Jana:
  ŠAH: Anita Tešovičová – 75. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 131, 2015, č. 12, s. 159.

  ŠIMULČÍKOVÁ, Jana: Anita Tešovičová: Údolie zabúdania. Zápasy s Alzheimerovou chorobou. In: Knižná revue, roč. XVIII, 23. 4. 2008, č. 9, s. 11.

  ČOMAJ, Ján: Anita Tešovičová: Spískané za pochodu. Bájky mierne nabrúsené. (Sedem viet o siedmich knihách). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 124, 2008, č. 6, s. 123.

  -ef-: Básničky o útulnom svete (Anita Tešovičová: Bola Mica u holiča? a iné vážne otázky). In. Knižná revue, roč. XVI, 25 10. 2006, č. 22, s. 5.

  SLÁVIKOVÁ, Anna – TEŠOVIČOVÁ, Anita: čas ako dar. O humore a poézii hovorí publicistak a poetka Anita Tešovičová (Rozhovor). In: Knižná revue, roč. XVI, 15. 3. 2006, č. 6, s. 8.

  ŠAH: Anita Tešovičová – 65. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 12, s. 158.

  FUCHS, Ľudovít: Oživovanie zhášajúcich svetiel. Anita Tešovičová: Minúty nebom darované. (Recenzia). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 121, 2005, č. 6, s. 132 – 133.

  PETRÍK, Ján: Dobrá správa pre drobnú literatúru (Anita Tešovičová: Zoštíhlené komentáre – V(R)TÁKOVINY. In: Knižná revue, roč. XII, 3. 4. 2002, č. 7, s. 5.

  ŠAH: Anita Tešovičová. (Pripomíname si). In: Slovenské pohľady, roč. IV. + 116, 2000, č. 12, s. 159.
  Zobraziť všetko

Podujatia LIC


 

Obálka slniečka september 2013